2021-09-18 06:36:33

Wyróżnienie dla Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego

Podczas Gali z okazji 20-lecia istnienia Instytutu Pamięci Narodowej, która odbyła się w sali balowej Zamku w Łańcucie została wręczona statuetka „Veritas et Memoria” czyli Prawda i Pamięć naszemu Związkowi Strzeleckiemu „Strzelec” Józefa Piłsudskiego.


Uroczystość poprzedził film – prezentujący w telegraficznym skrócie 20 lat historii Oddziału IPN, następnie prof. dr hab. Jan Draus - członek Kolegium IPN i dr Dariusz Iwaneczko wręczyli statuetki instytucjom wspierającym na różnych polach działalności Instytut. 

W imieniu Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego statuetkę „Veritas et Memoria” czyli Prawda i Pamięć odebrał st. insp. ZS Marek Matuła – Komendant Główny ZS „Strzelec” JP.

Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej IPN Rzeszów

Galeria zdjęć