2018-12-02 22:13:00

Rzeszów Śpiewa Patriotycznie


11 Listopada 2018r. o godzinie 15-ej na rynku w Rzeszowie rozpoczął się wyjątkowy koncert dla mieszkańców miasta," Rzeszów śpiewa patriotycznie" zorganizowany przez Rodzinę Jednego Serca Jednego Ducha , we współpracy ze Strzelcami IV Kompanii przy Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie. Zabrzmiały m.in. dobrze znane pieśni patriotyczne: Żeby Polska, Biały krzyż, My pierwsza brygada, Legiony, Maszerują strzelcy, Wojenko, wojenko. Koncertowi towarzyszył pokaz musztry paradnej z bronią, wykonany przez pododdział reprezentacyjny dziewcząt z XIV LO przygotowany przez młodszy inspektor  ZS Barbarę Gajewską. W ramach obchodów 100.Rocznicy Odzyskaniaprzez Polskę  Niepodległości  młodzież Strzelecka z IV Kompanii przygotowała również stanowisko wojskowe,które cieszyło się ogromnym zainteresowaniem miszkańców miasta.  Koncert zakończyło wniesienie przed scenę ogromnej flagi przez Strzelców oraz  wspólne odśpiewanie hymnu państwowego i pokaz sztucznych ogni. To już kolejny raz, jak strzelcy z IV Kompanii aktywnie włączyli się w obchody Narodowego Święta Niepodległości.
 

Link do strony LO nr XIV:

         

Galeria zdjęć