2021-07-27 15:42:31

II część obchodów 77. rocznicy Operacji Burza w Bratkowicach

W niedzielę 25 lipca 2021 r. miała miejsce oficjalna część rocznicowych obchodów 77. Rocznicy Operacji Burza w Bratkowicach, w której wzięli udział Orlęta ZS i strzelcy z III Kompanii Gminy Świlcza Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie Związku Strzeleckiego „Strzelec” JP.


Obchody rozpoczęła je uroczysta Msza Święta z udziałem pocztów sztandarowych i zaproszonych gości.

 Po niej odbyła się ceremonia wojskowa z apelem pamięci na miejscowym cmentarzu. Wzięły w niej udział władze samorządowe gminy, na czele z wójtem, panem Adamem Dziedzicem oraz mieszkańcy Bartkowic i gminy Świlcza.

Gośćmi tej części obchodów byli: pan minister Marcin Warchoł, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. praw człowieka oraz przedstawiciele dowództwa 21. Batalionu Logistycznego w Rzeszowie i Związku Strzeleckiego „Strzelec” JP. Skład pocztu sztandarowego ze sztandarem Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk. Leopolda Lisa-kuli w Rzeszowie tworzyli strzelcy z IV kompanii JS 2021. Dowódcą pododdziału złożonego z Orląt i Strzelców III Kompanii Gminy Świlcza JS 2021 był druż. ZS Jakub Majka. Delegację naszego Związku tworzyli: st. insp. ZS Jacek Magdoń, st. insp. ZS Piotr Panek, st. insp. ZS Marek Strączek i sierż. ZS Krzysztof Tabisz.  Uroczystość prowadził insp. ZS Artur Szary – Dowódca III Kompanii Gminy Świlcza JS 2021.


Fot. Z. Lis

 

Galeria zdjęć