2021-07-20 09:07:03

Wakacyjne Zgrupowanie „DRAGONDA 21”

W ubiegłym tygodniu odbyło się Wakacyjne Zgrupowanie "DRAGONDA 21" młodzieży z Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie Związku Strzeleckiego "Strzelec" Józefa Piłsudskiego przy wsparciu 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie.


Rzeszowscy strzelcy podczas tego wakacyjnego zgrupowania „DRAGONDA 21”  aktywnie spędzali czas m.in. odbyły się przy wsparciu żołnierzy z 21. Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa zawody sportowo-obronne (strzelanie z broni sportowej, terenowy tor przeszkód, marsz na orientację, rzut granatem, przepychanie wojskowego pojazdu terenowego itp.). Warsztaty na temat zdrowego stylu życia (dietetyk, psycholog). Pierwsza pomoc przedmedyczna, szkolenie wojskowe i zajęcia sportowo- rekreacyjne. Z młodzieżą strzelecką spotkał się płk Robert Brej - Zastępca Dowódcy 21. Brygady Strzelców Podhalańskich.
Miejscem zgrupowania był teren przy strzelnicy LOK w Borze k. Rzeszowa.
Komendantem zgrupowania  rzeszowskiejmłodzieży strzeleckiej była insp. ZS Barbra Gajewska - Zastępca Dowódcy Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk. Leopolda lisa-Kuli w Rzeszowie Związku Strzeleckiego "Strzelec" Józefa Piłsudskiego.

Organizatorzy obozy strzeleckiego składają podziękowanie 21 Brygadzie Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie, za pomoc w realizacji programu szkoleniowego.

W dniach 14 -17 lipca 2021 r. na terenie Ośrodka Szkolenia Strzeleckiego PZŁ w Borze k/Głogowa Młp. Strzelcy Rzeszowskiej Jednostki Strzeleckiej 2021 uczestniczyli w Letnich Ćwiczeniach pn. DRAGONDA`21.

Organizatorami Zgrupowania DRAGODA`21 była Podkarpacka Organizacja LIGI OBRONY KRAJU oraz 21 Brygada Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie, z którymi jednostka już od kilkunastu lat systematycznie współpracuje.

Dragonda`21 to ćwiczenia dla strzelców, których celem było doskonalenie umiejętności z takich dziedzin jak strzelectwo sportowe i dynamiczne, sprawność fizyczna, umiejętności ogólnowojskowe, a także zdobycie Odznaki Sprawności Obronnej (OSO). W trakcie 4-dniowego pobytu na zgrupowaniu młodzież szkoliła się pod czujnym okiem instruktorów - żołnierzy zawodowych z 21 batalionu dowodzenia w Rzeszowie, a także kadry instruktorskiej LOK , z zakresu bezpiecznego posługiwania się bronią krótką i długą (BLOS), strzelectwa sportowego i dynamicznego, a także ratownictwa pola walki, topografii, rzutu granatem do celu oraz samoobrony i pływania. Podsumowaniem Letnich Ćwiczeń DRAGONDA -21 był Rzeszowski Wielobój Sportowo-Obronny pod hasłem "W zdrowym ciele zdrowy duch", zawody rozpoczął z-ca dowódcy 21 BSP płk Robert Berej a przeprowadzone zostały przez żołnierzy i podoficerów 21 BSP, zawody w strzelaniu dynamicznym TOR MINI 3-GUN – według zasad IPSC przygotowane zostały przez PZ LOK w Rzeszowie. W trakcie zmagań sportowych drużyny walczyły o brązową i srebrną odznakę OSO oraz puchary i nagrody rzeczowe .

Galeria zdjęć