Pluton Głogów Młp.
2021-07-09 20:06:58

,,Strzelec” ułatwił mi przygodę z Wojskiem Polskim

Na jednych działa motywująco. Innym pozwala poznać siebie. Są i tacy, którzy głośno deklarują- ,,Strzelec” wyposaża w umiejętności ułatwiające realizację celów oraz podejmowanie życiowych decyzji. Trudno o sukces bez własnej pracy, konsekwencji i wytrwałości.


Kiedy w 2015 r. powołany został pododdział strzelecki przy Zespole Szkół w Głogowie Małopolskim  27. uczniów gimnazjum uznało, że warto zainteresować się nowym projektem. Od tej pory w szeregi strzeleckie wstąpiło ok. 100. uczniów z terenu gminy i spoza gminy. Cotygodniowe, dwugodzinne zbiórki  stwarzają  możliwość  sukcesywnego nabywania umiejętności. To fundament, którego jakość w dużym stopniu kreują sami strzelcy poprzez własną  pracę i zaangażowanie. Doskonałym sprawdzianem  weryfikującym  umiejętności  i podnoszącym ich jakość są dedykowane strzelcom aktywności np. w formie szkoleń wyjazdowych.

Integralną częścią zajęć strzeleckich jest poszerzanie wiedzy historycznej i kultywowanie pamięci o przodkach i wydarzeniach, także w wymiarze lokalnym. Szkoła Podstawowa  w Głogowie Małopolskim współpracuje z Instytutem Pamięci Narodowej;  realizowane są lekcje historyczne prowadzone przez pracowników IPN, uczniowie biorą udział w konkursach i projektach edukacyjnych. Od 2. lat strzelcy realizują projekt przybliżający postać Marszałka Józefa Piłsudskiego i płk.  Leopolda Lisa- Kuli.Biorą udział w uroczystościach i wydarzeniach ważnych dla społeczności lokalnej np. pod tablicą chorążego Franciszka Litwina oddają  cześć żołnierzom niezłomnym  w Narodowym Dniu Pamięci ,,Żołnierzy Wyklętych”,  uczestniczą w corocznych obchodach  zbrodni katyńskiej pod pomnikiem ,,Dęby Pamięci”  odczytując apel poległych oraz w ,,Dniu Patrona Szkoły” wystawiając  wartę przy pomniku Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Angażują się w  ,,Dni Głogowa Młp.” oraz zabezpieczają i startują w ,,BieguZeloty.”

Systematyczna praca zawsze przynosi wymierne korzyści tym większe, jeśli wsparta jest dążeniem do osiągnięcia konkretnych celów. Niech potwierdzeniem tych słów  i motywacją do działania dla wszystkich , którym bliska jest zasada- chcieć to móc, będzie dotychczasowa droga dwóch strzelców wywodzących się  z plutonu głogowskiego- Jakuba Sułuji i Arkadiusza Ząbczyka.

Jakub Sułuja: ,, W klasie maturalnej musiałem zrezygnować ze ,,Strzelca”  z powodu ogromu nauki, którą musiałem przyswoić, aby dostać się na studia na kierunek, który mnie satysfakcjonował. Kiedy tylko dostałem się na studia myślałem o powrocie do ZS ,,Strzelec”,  aby uczyć się nowych umiejętności  i przekazywać dotychczas zdobyte młodszym kolegom. Niestety, po raz kolejny ilość materiału do przerobienia zmieniała moje plany. Kiedy dowiedziałem się o programie szkolenia podoficerskiego Legia Akademicka od razu postanowiłem, że muszę wziąć udział, tym bardziej, że zajęcia praktyczne odbywały się w sezonie wakacyjnym, kiedy to nie ma zajęć na uczelni. Udało mi się dostać do 2. Pułku Rozpoznawczego w Hrubieszowie, gdzie ukończyłem kurs szkolenia podoficerskiego z oceną bdb. Muszę przyznać, że dzięki szkoleniu w ZS ,,Strzelec”  było mi dużo łatwiej dostosować się i zaaklimatyzować podczas 6. tygodniowego kursu w jednostce. Po ukończeniu LA złożyłem wniosek o pełnienie Terytorialnej Służby Wojskowej i w styczniu 2021 r. ukończyłem szkolenie wyrównawcze i objąłem stanowisko zastępcy dowódcy sekcji. Podsumowując, doświadczenie i umiejętności jakie zdobyłem w ZS ,,Strzelec”  ułatwiły mi w znaczny sposób dalszą przygodę z Wojskiem Polskim.”

Arkadiusz Ząbczyk: ,, W  trakcie mojego szkolenia III edycji Legii Akademickiej w głównej mierze właśnie przez doświadczenia zdobyte w  ,,Strzelcu”  udało mi się otrzymać od dowódcy 6. batalionu w Krakowie list gratulacyjny jako jednemu  z czwórki najlepszych kadetów na moim 7. tygodniowym szkoleniu, w dodatku zostałem również wyróżniony do odebrania broni na uroczystym wręczeniu jej  rekrutom oraz wytypowany do wygłoszenia przemowy z okazji uroczystości mianowania na stopień kaprala, połączonej z zakończeniem mojego szkolenia w Krakowie.  W trakcie owego szkolenia zostałem również poproszony o udział w krótkim filmiku promocyjnym Legii Akademickiej.

https://www.youtube.com/watch?v=jPk7cpJyIzc&ab_channel=FILMHOUSE

To wszystko pozwoliło mi bezproblemowo dostać się w szeregi Wojsk  Obrony Terytorialnej i otrzymać tam etat dowódcy drużyny w Kompanii  dowodzenia 3. Podkarpackiej Brygady WOT.”

Anna Łącka, nauczyciel historii, opiekun plutonu strzeleckiego przy SP w Głogowie Małopolskim

Galeria zdjęć