2018-11-27 15:24:50

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA „MEDALI 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI"

W dniu 27.11.2018 r. zasłużeni mieszkańcy regionu otrzymali z rąk Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart „Medale 100-lecia Odzyskania Niepodległości” przyznane przez Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego


Wśród wyróżnionych są insp. ZS Marek Matuła – Komendant Głóżwny Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego oraz  insp. ZS Marek Strączek – Dowódca Płd.-Wsch. Okręgu Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego  w Rzeszowie.

W jubileuszowym roku 100. rocznicy odzyskania Niepopdległości Prezes Rady Ministrów postanowił wyróznić osoby szczególnie zasłuzone, związane z odzyskaniem Niepodległości i zaangażowane na rzecz przemian demokratycznych w Polsce.Osoby które swoją postawą rzzsławiły dobre imię naszego kraju, aktywnie włączyły się w budowę współnoty i wzmacniały suwerenność i tożsamość narodową. W imieniu premiera, podczas uroczystości w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, pamiątkowe medale wręczyła wojewoda podkarpacki Ewa Leniart. 

„Znajdujemy się dziś w niezwykle zaszczytnym gronie, wśród osób, które udowodniły, że Ojczyzna jest dla nich dobrem najwyższym, dobrem, o które trzeba walczyć i dla którego można wiele poświęcić” - powiedziała Wojwoda Podkarpacki Ewa Leniart.

Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości jest odznaką okolicznościową ustanowioną uchwałą Rady Ministrów z 8 maja 2018 r. dla uczczenia 100-lecia odzyskania Niepodległości oraz na pamiątke odrodzenia Państwa Polskiego. Odznakę stanowi metalowy, posrebrzany medal w kształcie prostokąta o wymiarach 80 x 80 mm, mający na stronie przedniej wizerunek orła białego w koronie z rzwinietymi skrzydłami, wokół którego umieszczone zostały wizerunki Wojciecha Korfantego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Józefa Piłsudskioego, Romana Dmowskiego, Ignacego Daszyńskiego oraz Józefa Hallera, a w dolnej lewej części napis: 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI. Na stronie odwrotnej, w górnej części znajduje się napis” TO, CO ZDOŁAŁY POKOLENIA TAMTE, DLACZEGO BYŚCIE TEMU NIE MOGLI PODOŁAĆ I WY?, a w dolnej części wizerunek Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego.

Żródło: Strona internetowa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
 

Galeria zdjęć