2021-06-06 19:01:50

Ćwiczenie zgrywające pod kryptonimem "ZASKRONIEC ‘21"

W dniu 29 maja br. na terenie Pogórza Dynowskiego w ramach ćwiczeń zgrywających Zaskroniec ‘21 przeprowadzono marsz kondycyjny na odcinku 15 km, w którym udział wzięli strzelcy IV Kompanii Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie Związku Strzeleckiego „Strzelec” JP.


Podczas marszu sprawdzano umiejętność zgrywania 3 drużyn oraz wiedzę z zakresu : pracy z mapą w ternie i określania współrzędnych UTM, nawiązywania łączności i prowadzenia korespondencji radiowej oraz bezpiecznego posługiwania się bronią.

Jednym z etapów ćwiczenia było także pokonanie trudnodostępnego terenu (wąwozu) przy pomocy technik liniowych, a także likwidacja celi podczas zjazdu na tyrolce. Ponadto drużyny musiały wykazać się umiejętnościami z ratownictwa pola walki oraz znajomością elementów survivalu.

Wszyscy uczestnicy ćwiczenie zaliczyli z wynikiem pozytywnym. Koordynatorem ćwiczeń był st. chor. ZS Mateusz Dziepak- szef wyszkolenia JS2021. Ćwiczeniom przyglądali się zastępca dowódcy JS2021 insp. ZS Barbara Gajewska oraz st. chor. ZS Michał Stocerz szef logistyki JS 2021.

 

Galeria zdjęć