Strzelcy byli obecni
2021-06-06 17:34:36

Boże Ciało w Rzeszowie

3 czerwca 2021 r., w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, o godz. 9.00 na scenie przed kościołem farnym w Rzeszowie rozpoczęła się Msza Święta, której przewodniczył bp Jan Wątroba. W Mszy Św. i procesji uczestniczyła delegacja Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego.


Bp Jan Wątroba: „Wychodząc z Najświętszym Sakramentem poza świątynię, wyznajemy, że Chrystus w Eucharystii jest centrum naszego życia; jest ośrodkiem całej ludzkiej wędrówki przez ziemię do wiecznej ojczyzny”. Po Mszy Świętej na placu Farnym w Rzeszowie w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa kilka tysięcy osób przeszło w procesji eucharystycznej ulicami śródmieścia.

W koncelebrze uczestniczyli m.in.: bp Kazimierz Górny oraz sześciu neoprezbiterów, którzy przyjęli święcenia kapłańskie 22 maja br.

Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego reprezentowali: st. insp. ZS Marek Matuła – Komendant Główny, ks. st. chor. ZS Bogdan Tęcza – kapelan ds. Orląt Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie i poczet sztandarowy naszego Związku ze sztandarem historycznym Armii Krajowej.

Wykorzystano materiał z portalu internetowego diecezji rzeszowskiej.
Wykorzystano kilka zdjęć autorstwa Krzysztofa Kapicy – portal nowiny24.pl

Galeria zdjęć