Święto 21. BSP
2021-05-21 13:47:19

Insp. ZS Barbara Gajewska Honorowym Podhalańczykiem !

Podczas Święta 21. Brygady Strzelców Podhalańskich Zastępca Dowódcy Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie insp. ZS Barbara Gajewska została wyróżniona tytułem „Honorowego Podhalańczyka”.


W dniu 19.05.2021 r. odbyło się Święto Podhalańczyków, które rozpoczęło się w kościele garnizonowym w Rzeszowie Mszą Świętą i apelem poległych. Następnie w koszarach 21. Batalionu Dowodzenia przy ul. Dąbrowskiego w Rzeszowie, został przeprowadzony Uroczysty Apel, w czasie którego wręczono nagrody wyróżniającym się żołnierzom brygady oraz nadaniem tytułów „Honorowego Podhalańczyka”. Ten zaszczytny tytuł nadawany jest na mocy decyzji kapituły tym, którzy w szczególny sposób przyczynili się do propagowania chlubnych tradycji Strzelców Podhalańskich. W gronie tym są już m.in.  Św. Jan Paweł II, prezydenci państw, ministrowie, parlamentarzyści, generałowie, Kawalerowie Orderu Virtuti Militari, profesorowie wyższych uczelni. Ku radości zaproszonych na uroczystość oficerów Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego, w tym roku wyróżniona została insp. ZS Barbara Gajewska. Insygnia podhalańskie: kapelusz z orlim piórem i góralską ciupagę wręczyli przyjaciele rzeszowskich strzelców: gen. bryg. Dariusz Lewandowski – Dowódca 21. Brygady Strzelców Podhalańskich i ppłk Rafał Iwanek – Szef Szkolenia 21 BSP.

Insp. ZS Barbara Gajewska od 2008 roku zaangażowała się w działalność Strzelca rzeszowskiego. Aktualnie pełni funkcję Zastępcy Dowódcy  Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie. Dzięki, jej staraniom od wielu lat ZS „Strzelec” JP współpracuje z 21 Brygadą Strzelców Podhalańskich i w opinii władz wojskowych i strzeleckich jest to współpraca modelowa. Na podkreślenie zasługuje fakt, że obecnie rzeszowscy strzelcy uczestniczą we wszystkich uroczystościach wojskowych i patriotycznych wraz ze Strzelcami Podhalańskimi, a wiele ćwiczeń odbywa się pod okiem instruktorów 21 BSP na obiektach wojskowych w Rzeszowie, Nowej Dębie i Trzciańcu.

Przyjęcie insp. ZS Barbary Gajewskiej do grona Podhalańczyków jest dowodem uznania dla wieloletniej, społecznej działalności na rzecz obronności i pracy z młodzieżą strzelecką. Świadczą o tym również liczne gratulacje, jakie otrzymała Pani Inspektor podczas bankietu w klubie garnizonowym , który odbył się po uroczystym apelu oraz defiladzie pododdziałów wojskowych.

W imieniu kadry Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego i strzelców Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie składamy Pani Inspektor serdeczne gratulacje!
 

Zdjęcia: portale internetowe-PUW,  podkarpackie.pl, 21.BSP.

Galeria zdjęć