Strzelcy Pamiętali !
2021-05-12 21:12:25

86. Rocznica Śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego

W dniu 12.05.2021 r. odbyły się w Rzeszowie Obchody 86. Rocznicy Śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego w których wzięli przedstawiciele władz Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego oraz Dowództwo ze strzelcami Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie.


Uroczystości upamiętniające rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego rozpoczęły się o godz. 17.00 przed Jego Pomnikiem na Placu Wolności w Rzeszowie. Strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie wystawili pododdział honorowy złożony z I kompanii i IV kompanii przy Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie, pod dowództwem chor. ZS Mateusza Dziepaka. Strzelcy również prezentowali sztandary: Płd.-Wsch. Okręgu Strzeleckiego i Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie oraz Historyczny Sztandar Armii Krajowej Okręgu Rzeszów. Strzelcy JS 2021 wystawili posterunek honorowy przy pomniku. Ponadto asystowali przy składaniu wieńców.

Prezes Związku Piłsudczyków RP Dariusz Zięba przywitał uczestników uroczystości. Obecni byli: Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki, Waldemar Szumny – pełnomocnik  Marszałka Województwa Podkarpackiego, Marek Sitarz – Wicestarosta Rzeszowski,  Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa,  Henryk Wolicki – pełnomocnik p.o. Prezydenta Rzeszowa, Jolanta Kaźmierczak – Radna Miasta Rzeszowa, Bogusława Buda -Przewodnicząca regionalnej Sekcji Oświaty i wychowania NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie. 

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Ewa Lenart – Wojewoda Podkarpacki - To właśnie 12 maja 1935 r. o godz. 20.45 wraz ze śmiercią Marszałka zakończyła się pewna epoka. Odszedł bowiem człowiek, którego talenty i niesamowita charyzma sprawiły, że spełniło się marzenie kilku pokoleń Polaków o wolności. Odszedł ten, który w 1918 r. rozpoczął proces budowy polskiej państwowości oraz polskiego wojska i skrupulatnie, krok po kroku, realizował swoje cele. Jak podkresliła wojewoda Ewa Leniart, dzięki licznym dokonaniom, jego osoba na trwałe zapisała się w panteon polskich bohaterów narodowych, których sylwetki należy upamiętniać i wciąż o nich przypominać – II Rzeczpospolita Polska nie dokonałaby wielkiego cudu odzyskania niepodległości i budowania państwowości polskiej, gdyby nie Józef Piłsudski – człowiek, który całe swoje życie poświecił budowie państwa polskiego – powiedziała wojewoda.

Następnie zabrał głos st. insp. ZS Marek Matuła – Komendant Główny ZS „Strzelec” JP:

Panie, Panowie!

Dziś mija 86. Rocznica Śmierci Pierwszego Marszałka Polski – Józefa Piłsudskiego. Umarł w niedzielę 12. maja, w Belwederze, w późnych godzinach wieczornych. Przez całe swoje życie szukał i przygotowywał ludzi, na których miał spocząć ciężar odpowiedzialności za Polskę. Przekazał Polakom dziedzictwo myśli o honor i potęgę Państwa. Jak powiedział Prezydent RP Ignacy Mościcki: „Dał Polsce wolność, moc i granice”. A że były to dobre wybory, świadczą: kadra oficerska WP i ludzie budujący gospodarcze sukcesy II Rzeczypospolitej, a także liczni politycy poważnie traktujący swoje słowa, co dziś, niestety, spotkać można już bardzo rzadko. Jego testament streścić należy dwoma słowami: „Niepodległa Polska”.

 Drodzy Strzelcy!

Wy zawsze tak licznie bierzecie udział w uroczystościach państwowych i rocznicowych. Pamiętajcie zatem, że stolicą Polski nie jest Berlin, Bruksela czy uchowaj Panie Boże – Moskwa. Ale Ona jest tutaj i tu pozostanie. A Wy, młodzi ludzie, dokonujcie po prostu przemyślanych i dobrych wyborów - powiedział  st. insp. ZS Marek Matuła Komendant Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego.

Po przemówieniach odbyła się  uroczysta ceremonia złożenia wieńców i wiązanek kwiatów przed pomnikiem.

Delegację Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego tworzyli: st. insp. ZS Marek Matuła – Komendant Główny Związku, st. insp. ZS Jacek Magdoń – Zastępca KG ds. Orląt, st. insp. ZS Marek Strączek – Dowódca Płd.-Wsch. Okręgu Strzeleckiego, insp. ZS Barbara Gajewska – Zastępca Dowódcy Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie,  st. chor. ZS Grzegorz Gajewski – Dowódca „Orląt”ZS JS 2021, chor. ZS Mateusz Dziepak, st. sierż. ZS Michał Urman.

O godz. 18.00 w kościele Świętego Krzyża przy ul. 3-go Maja w Rzeszowie została odprawiona Msza Święta w intencji ś.p. Marszałka Józefa Piłsudskiego.  Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. prałat Władysław Jagustyn.

Foto: Krzysztof Mosiężny, Grzegorz Gajewski,
wykorzystano kilka zdjęć autorstwa: Krzysztofa Kapicy – nowiny24.pl oraz Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Galeria zdjęć