Strzelcy Pamiętali !
2021-01-23 13:25:56

158. Rocznica Wybuchu Powstania Styczniowego w Rzeszowie

Strzelcy z I Kompanii i IV Kompanii Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego wzięli udział w uroczystościach 158. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego w Rzeszowie.


Strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie Związku Strzeleckiego "Strzelec" Józefa Piłsudskiego  uczestniczyli w uroczystości 158. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego  przed pomnikiem na rzeszowskim Starym Cmentarzu. Strzelcy z I kompanii JS 2021 reprezentowali sztandar Płd.-Wsch. Okręgu Strzeleckiego, a strzelcy IV kompanii JS 2021 (XIV LO Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowie) reprezentowali sztandar JS 2021. Z ramienia kadry Związku byli obecni:  insp. ZS Barbara Gajewska, st. sierż. ZS Michał Urman.

– Pamięć o Powstaniu Styczniowym tworzy do chwili obecnej nasz polski kod kulturowy. Nie można zrozumieć także współczesnej Polski bez odwołania się do tradycji roku 1863. Wtedy, na początku garstka, a potem rosnąca liczba „szaleńców”, uznała, że nie ma rzeczy piękniejszej niż niepodległość, a gdy jej nie ma, należy poświęcić wszystko, aby była przywrócona; że nie ma rzeczy piękniejszej niż wolność własnej Ojczyzny; że za tę wartość można oddać zdrowie, a nawet życie – powiedział Jan Józef Kasprzyk Szef UdSKiOR podczas Mszy świętej sprawowanej w intencji Ojczyzny oraz przywódców i uczestników Powstania Styczniowego w Wąchcku.

 Pokazaliśmy wtedy, że potrafimy wołać do siebie i do świata, że nie ma Europy sprawiedliwej bez Polski niepodległej. Nie ma wolnego świata bez wolnej Polski. I o tym powstańcy roku 1863 swoim czynem zaświadczyli – podkreślił minister Kasprzyk, dodając: – To powstanie w wymiarze politycznym i militarnym zakończyło się klęską, ale wychowało następne pokolenia w umiłowaniu wolności. Pokolenie Józefa Piłsudskiego i Legionów Polskich, które przywróciło Polskę na mapę świata, wprost odwoływało się do tradycji powstańczej, podobnie jak pokolenia następne, w szczególności pokolenie żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej – zaznaczył Jan Józef Kasprzyk.

Powstanie, które wybuchło 22 stycznia 1863 roku było największym polskim powstaniem narodowym. Walki trwały aż do jesieni 1864 roku. Powstańcy stoczyli 1200 bitew i potyczek. Mimo początkowych sukcesów zakończyło się klęską. Uroczystości w Rzeszowie były oddaniem hołdu 30 tysiącom poległych. Czterdzieści tysięcy uczestników postania zostało skazanych na katorgę i zesłanych na Syberię. Choć powstanie wybuchło poza granicami Galicji uczestniczyło w nim wielu Polaków z regionu m.in. Marcin Borelowski - rzemieślnik z Rzeszowa, który dowodził oddziałami powstańczymi pod Chruśliną i Panasówką.

Galeria zdjęć