2021-01-05 17:49:04

Strzelcy na półkolonii w Szkole w Mogielnicy

W dniu 5 stycznia 2021 r. na zaproszenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w im. Św. Jana Pawła II w Mogielnicy Pana Łukasza Bubicza, uczestników półkolonii zimowej odwiedzili strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego.


Nasi strzelcy, instruktorzy z Jednostki Strzeleckiej  2021 im. płk Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie  Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego   przygotowali dla dzieci z półkolonii w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II  w Mogielnicy ciekawe zajęcia. Przeprowadzono zgodnie z regulaminem musztrę, zaprezentowano dzieciom wyposażenie używane przez strzelców z JS 2021 i WP, pokazano w sposób praktyczny użycie wykrywacza metali. Jak chronić się przed burzą. Przeprowadzono pogadankę na temat materiałów niebezpiecznych i łączności. Ponadto uczono dzieci pierwszej pomocy przedmedycznej, resuscytacji krążeniowo-oddechowej i użycie defibrylatora.

Zajęcia w Szkole Podstawowej w Mogielnicy poprowadzili: st. chor. ZS Mirosław Łubkowski, st. sierż ZS Michał Urman, druż. ZS Dominik Karnas, druż. ZS Kamil Łach, sek. ZS Roman Czach. 
Współorganizatorem półkolonii zimowej w Szkole Podstawowej w Mogielnicy im. Św. Jana Pawła II jest Pan Mateusz Witczuk - Dyrektor Lokalnego Ośrodka Kultury "Razem" w Niechobrzu. Jest również drużynowym ZS.

Galeria zdjęć