2020-12-22 15:03:32

I WOJEWÓDZKIE ZAWODY UŻYTECZNO-BOJOWE dla uczniów klas mundurowych i organizacji proobronnych „ I Ty możesz służyć Ojczyźnie”


W sobotę 19.12.2020r na terenie strzelnicy w Rudnej Małej koło Rzeszowa rozegrane zostały I Wojewódzkie Zawody Użyteczno – Bojowe dla uczniów klas mundurowych i organizacji proobronnych „I Ty możesz służyć Ojczyźnie”– szkolenia proobronne.

Zawody zorganizowane były przy współpracy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie , Podkarpackiego Zarządu Wojewódzkiego LOK i Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach zadania publicznego w zakresie Obronność Państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pn. „ I Ty możesz służyć Ojczyźnie- szkolenia proobronne”. Celem zawodów było podnoszenie sprawności fizycznej i umiejętności sportowo- obronnych, konsolidacja ze środowiskiem służb mundurowych oraz przygotowanie młodzieży do zawodowej służby wojskowej i służby w WOT, a także tworzenie warunków umożliwiających edukację i kształtowanie postaw proobronnych. W zawodach wzięło udział 11 drużyn ( Łańcuta,  Strzyżowa , Sędziszowa Małopolskiego, Mielca i Rzeszowa )

Zawody rozegrano w następujących konkurencjach:
1. Tor „Mini 3 Gun” – strzelanie dynamiczne wg zasad International Practical Shooting Confederation (Międzynarodowej Konfederacji Strzelectwa Praktycznego).
Trzyetapowy tor strzelecki:
- oddanie strzału z użyciem broni małokalibrowej postawa leżąca,
- strzelanie do płytek metalowych IPSC postawa stojąca
- ostrzelanie celów  z przesłoną wymuszającą nietypową postawę strzelecką

2. „Zdobycie odznaki OSO” ( brązowa odznaka sprawności obronnej)
- rzut granatem ćwiczebnym do celu na odległość 20 metrów z postawy stojącej,
- strzelanie z karabinka AKMS – postawa leżąca, odległość 100 metrów , tarcza figura bojowa 23 P
- pojedynek strzelecki- karabinek kbks, postawa leżąca

W wyniku sportowej rywalizacji drużyn miejsca na podium zajęły kolejno :
1miejsce drużyna z Liceum Ogólnokształcącego nr XIV przy ZST w Rzeszowie
2 miejsce drużyna – JS 2021 Rzeszów – pluton samodzielny z Łańcuta
3 miejsce drużyna  - JS 2093  z Mielca

W klasyfikacji indywidualnej:
1 miejsce zajęła Julia Fronczyk - IV kompania JS 2021 Rzeszów
2. miejsce Stanisław Gajewski – Szkolne koło LOK „Snajper” Rzeszów
3 miejsce Jan Ślęzak – XIV LO Rzeszów

Wszystkim drużynom gratulujemy wyników, odpowiedzialnej i zaangażowanej postawy w duchu fair-play oraz zdobycia odznaki OSO!

Galeria zdjęć