Strzelcy Pamiętali
2020-11-23 21:24:34

Wspomnienie o płk. Janie Kotowiczu

W dniu 23.11.2020 r. została odprawiona w kościele Św. Krzyża w Rzeszowie koncelebrowana Msza Św. w intencji ś.p. płk. Jana Kotowicza, w której uczestniczyli strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk Leopolda Lisa-Kuli Związku Strzeleckiego "Strzelec" Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie.


Strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie Związku Strzeleckiego "Strzelec" Józefa Piłsudskiego  uczestniczyli w Mszy Św. koncelebrowanej w intencji ś.p. płk. Jana Kotowicza. Strzelcy z I kompanii JS 2021 reprezentowali sztandar Płd.-Wsch. Okręgu Strzeleckiego, a strzelcy IV kompanii JS 2021 (XIV LO Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowie) reprezentowali sztandar JS 2021. Strzelcy również pełnili  służbę liturgiczną oraz tworzyli delegację. Z ramienia kadry Związku byli obecni: st. insp. ZS Marek Strączek,  insp. ZS Barbara Gajewska, st. chor. ZS Michał Stocerz, st. sierż. ZS Michał Urman, sież. ZS Patryk Skubisz.

 płk.  Jan Stefan  Kotowicz urodził się 18 grudnia 1890 w Rzeszowie, w rodzinie Jana i Zofii z Chudzickich. W 1910 zdał maturę w I Gimnazjum im. S. Konarskiego w Rzeszowie. Podjął studia prawnicze na UJ w Krakowie i pracował jako urzędnik asekuracyjny. Współzałożyciel Związku Strzeleckiego w Rzeszowie (1912 roku), żołnierz I Brygady Legionów Józefa Piłsudskiego. Członek Polskiej Organizacji Wojskowej. Organizator i Zastępca Dowódcy 17 Pułku Piechoty w Rzeszowie, Obrońca Lwowa i Ojczyzny w 1920 roku. Dowódca: 67 pp w Brodnicy, 6 p Strzelców Podhalańskich  w Samborze, Podkarpackiej Obrony Narodowej w Przemyślu, 3 Brygady Górskiej Armii „Karpaty”, Polski Komendant w obozie internowanych w Gyor i Eger na Węgrzech w 1939 r., Inspektor KG AK w Warszawie, Dowódca 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK.

Pod jego dowództwem jednostki Dywizji wzięły udział w akcji "Burza" na północnej Lubelszczyźnie: zajęły Lubartów i Kock oraz rozbiły kolumnę zmotoryzowaną wycofujących się Niemców. W październiku 1944 Kotowicz roku został aresztowany przez bezpiekę. Skazano go na 10 lat więzienia, ale po 11 miesiącach w wyniku amnestii  wyszedł na wolność. Jednak jako przedwojenny oficer przez wiele lat był szykanowany. 

Jan Kotowicz zmarł 15 października 1963 r. w Rzeszowie. W centrum miasta stoi dom w którym mieszkał - tzw. Willa Kotowicza". Na ścianie budynku od 2001 roku wisi upamiętniająca go tablica.

Odznaczony: Krzyżem Srebnym Orderu Wojennego VIRTUTI MILITARI, Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Oficerskim Orderu Polonia Restituta, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Pamiątkowym, za wojnę 1918-1921, Medalem X-lecia Odzyskania Niepodległości, Odznaką "Za Wierną Służbę", Odznaką "Orląt", Honorową Odznaką Komendancką P.W.

Galeria zdjęć