2020-10-19 15:09:09

Certyfikacja strzelców IV kompanii JS 2021 (uczniów XIV LO ZST Rzeszów)

W sobotę 10 października 2020 r. na terenie Centrum Natura 2000 Budy Głogowskie 2 plutony strzelców z IV kompanii Jednostki Strzeleckiej 2021 przy Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie stanęło do egzaminu potwierdzającego wiedzę i umiejętności z zakresu podstawowego szkolenia wojskowego tzw. unitarnego.


Przeprowadzona certyfikacja była podsumowaniem pierwszego etapu szkolenia kompanii, który rozpoczął się w zeszłym roku. Egzamin przeprowadzony został w oparciu o pętlę taktyczną z punktami zaliczeniowymi na których sprawdzano wiedzę i umiejętności nabyte podczas cotygodniowych zajęć programowych w jednostce strzeleckiej.

Certyfikację na poszczególnych punktach prowadzili instruktorzy z JS 2021 w Rzeszowie, żołnierze 21 bdow w Rzeszowie, 3 PBOT oraz WAT. Strzelcy od samego początku mieli wysoko postawioną poprzeczkę, musieli wykonać zadanie z topografii. Znajomość orientacji w terenie, odczytanie współrzędnych na mapie czy określanie azymutu to jedna z podstawowych umiejętności, jakie każdy strzelec powinien znać. Kolejnym zdaniem był przemarsz w 3-osobowych grupach do poszczególnych punktów egzaminacyjnych, na których strzelcy zdawali egzamin ze szkolenia strzeleckiego, inż.-sapu, łączności, medycznego, taktyki i pokonywania terenu. Po całodziennych zmaganiach wszyscy strzelcy egzamin ukończyli z wynikiem pozytywnym. Końcowym elementem egzaminu był jak określi strzelcy punkt logistyczny czyli wspólny grill i smaczne kiełbaski.

Certyfikacja plutonów zakończyła pierwszy etap szkolenia kompanii. Przed nimi kolejny 2 rok szkolenia –działania plutonów i drużyn lekkiej piechoty. Gratulujemy uzyskanych wyników i życzymy powodzenia oraz wytrwałości w szkoleniu.

Galeria zdjęć