2020-09-05 19:18:00

40 lat temu powstała Solidarność

W Rzeszowie uczczono 40. rocznice powstania NSZZ „Solidarność”. W uroczystościach wzięły udział władze Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego oraz czynnie uczestniczyli strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk L. Lisa-Kuli w Rzeszowie


40 lat temu, w sierpniu 1980 r., na Wybrzeżu wybuchły strajki, których efekty okazały się przełomowe dla losów Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Po raz pierwszy w dziejach bloku państw komunistycznych władze zdecydowały się na podjęcie jawnego i otwartego dialogu ze społeczeństwem. Skala sprzeciwu zmusiła je do zaakceptowania 21 postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, m.in. powołania niezależnego, samorządnego ruchu związkowego. Podpisanie porozumienia w Gdańsku 31 sierpnia 1980 r. między komisją rządową a MKS i powstanie „Solidarności” uruchomiły nieznaną dotąd aktywność społeczną. 

17 września 1980 r. przedstawiciele Międzyzakładowych Komitetów Założycielskich przyjęli statut, który rozstrzygał powstanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” – ogólnokrajowego związku o strukturze regionalnej. Wkrótce związek liczył niemal 10 mln członków – było to 80 proc. pracowników sektora państwowego. Organizacje związkowe powstały w niemal wszystkich zakładach pracy.

Wieczorem uroczystości odbyły się w rzeszowskim kościele farnym i zbiegła się z nawiedzeniem parafii przez Obraz Matki Bożej Solidarności i relikwie bł. Jerzego Popiełuszki, które peregrynują w dekanacie rzeszowskim. Mszę świętą w intencji Ojczyzny, wolności oraz ludzi Solidarności, koncelebrował ordynariusz rzeszowski, biskup Jan Wątroba. 

Po jej zakończeniu władze regionu, ministrowie, parlamentarzyści, ludzie Solidarności, duchowni, samorządowcy, poczty sztandarowe, mieszkańcy Rzeszowa i Podkarpacia zgromadzili się na placu Janów pod Krzyżem Misyjnym. W imieniu Premiera RP głos zabrała Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki. W tym symbolicznym dla ludzi Solidarności miejscu, Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego przyznał czterem działaczom „Solidarności Odznaki Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego. Uzasadniając, że są oni symbolem walki o wolność i solidarność w naszym regionie. Uhonorowani to: Zbigniew Sieczkoś z Regionu Rzeszowskiego, Marek Kamiński z Regionu Ziemia Przemyska, Edward Mróz z Regionu Podkarpacie i pośmiertnie Stanisław Krupka z Regionu Ziemia Sandomierska.
Uroczystości towarzyszyło widowisko słowno-muzyczne, w którym zawarte zostały wspomnienia ludzi Solidarności, fragmenty kronik i zdjęcia z lat 80-tych oraz pamiętne utwory w wykonaniu młodzieży.
Na zakończenie delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów pod Krzyżem Misyjnym

W uroczystościach 40 rocznicy powstania „Solidarności” w Rzeszowie uczestniczyli przedstawiciele władz Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego st. insp. ZS Marek Matuła, st. insp. ZS Marek Strączek, mł. insp. Barbara Gajewska, mł. insp. ZS Paweł Rejman. Warto nadmienić, że strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk Leopolda Lisa-Kuli wystawili poczet sztandarowy ze sztandarem Płd.-Wsch. Okręgu Strzeleckiego oraz pełnili służbę porządkową i medyczną. Również młodzież strzelecka asystowała oficjalnym delegacją podczas składania wiązanek kwiatów pod krzyżem misyjnym.

Zdjęcia: st. chor. ZS Michał Stocerz.
Wykorzystano  tekst i zdjęcia ze strony internetowej PUW, ZR „Solidarność”

Galeria zdjęć