2020-09-02 20:10:02

Szkolenie zgrywające drużyn IV kompanii JS 2021.

Na zakończenie wakacji w sobotę 29.08.2020 r. na terenie Centrum Natura 2000 Budy Głogowskie strzelcy IV kompanii Jednostki Strzeleckiej 2021 w Rzeszowie Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego odbyli szkolenie zgrywające drużyn z zakresu taktyki.


Szkolenie zgrywające drużyn z zakresu taktyki (maskowanie, zasady poruszania się na polu walki, współdziałanie strzelców w walce wewnątrz drużyny). Dodatkowymi elementami szkolenia było szkolenie medyczne - ratownictwo pola walki (masywne krwotoki i ewakuacja z pola walki), strzeleckie BLOS z użyciem broni długiej i krótkiej oraz zabezpieczenie inżynieryjne – ustawianie pojedynczej miny TM – 62M, a także ćwiczenia doskonalące rzut granatem do celu. Zajęcia prowadziła kadra instruktorów IV kompanii JS 2021 pod opieką zastępcy dowódcy JS 2021 mł. insp. ZS Barbary Gajewskiej

Galeria zdjęć