2020-08-24 09:36:04

100 Rocznica bitwy pod Zadwórzem

100 lat temu, 17 sierpnia 1920 roku 318 młodych ochotników polskich pod wodzą kpt. Bolesława Zajączkowskiego poległo w Zadwórzu, broniąc dostępu do Lwowa przed bolszewicką konnicą Budionnego...


100 lat temu, 17 sierpnia 1920 roku 318 młodych ochotników polskich pod wodzą kpt. Bolesława Zajączkowskiego poległo w Zadwórzu, broniąc dostępu do Lwowa przed bolszewicką konnicą Budionnego. Bitwa pod Zadwórzem przeszła do legendy jako „Polskie Termopile”, w tej miejscowości kilkusetosobowy batalion Małopolskich Oddziałów Armii Ochotniczej kpt. Bogusława Zajączkowskiego, złożony głównie z lwowskiej młodzieży, przez 11 godzin stawiał heroiczny opór dwudziestokrotnie silniejszym oddziałom bolszewickim. Rosjanie kilkakrotnie wzywali Polaków do poddania się. Odpowiedzią był zgodny okrzyk: Bóg, Honor, Ojczyzna”. W walkach polegli prawie wszyscy - 318 młodych Lwowiaków. Jednak dzięki ich postawie bolszewicy nie zdobyli Lwowa, opóźnił się także ich marsz w głąb Polski.

 W tym roku 22 sierpnia 2020 r. w uroczystości upamiętniającej poległych żołnierzy w bitwie pod Zadwórzem, ze względu na pandemię, uczestniczyła tylko społeczność Kresów.  Mszy świętej polowej przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej Leon Mały. Organizatorem obchodów jest Polskie Towarzystwo Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie.

W obchodach wzięli udział strzelcy z Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej im. kpt. Bolesława Zajączkowskiego we Lwowie Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego, na czele z Dowódcą insp. ZS Erykiem Mateckim.

Galeria zdjęć