Strzelcy Pamiętali.
2020-08-02 07:29:52

Rzeszów uczcił bohaterów Powstania Warszawskiego

W dniu 1 sierpnia 2020 r. pod pomnikiem Pamięci Armii Krajowej Podokręgu Rzeszów odbyły się uroczystości związane z 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, w których wzięli udział strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2021 im. plk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego.


Uroczystości rozpoczęły się od dźwięku syren uruchomionych o godz. 17.00. W tym roku z powodu pandemii - skromniejsze niż w poprzednich latach. Była krótka modlitwa, a później złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.

   Powstańców upamiętnili m.in. władze wojewódzkie, samorządowe, podkarpaccy kombatanci, terytorialsi  oraz kadra i strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2021 im. plk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego na czele z Zastępcą Dowódcy JS 2021 mł. insp. ZS Barbarą Gajewską. Nasi strzelcy (I kompania i IV kompania przy Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie)  podczas uroczystości prezentowali sztandary: Płd.-Wsch. Okręgu  Strzeleckiego i Jednostki Strzeleckiej 2021 w Rzeszowie.

 Musimy umieć docenić ofiarę i przelaną krew tych wszystkich którzy zostawili nam świadectwo miłości do ojczyzny - mówił w trakcie modlitwy za poległymi powstańcami ks. prałat Władysław Jagustyn.

      Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 r. o godz. 17:00. Było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. zorganizowaną przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”. Powstanie trwało 63 dni.

Zdjęcia: Radio Rzeszów, Urząd Marszałkowski w Rzeszowie.

Galeria zdjęć