2020-07-23 14:30:31

SURVIVAL - PRZEŻYĆ W KAŻDYCH WARUNKACH

W dniach 20-21 lipca 2020r. na terenie Centrum Natura 2000 Budy Głogowskie, młodzież strzelecka z IV Kompanii przy Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie i samodzielnego plutonu Tyczyn Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk L. Lisa-Kuli Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego wzięła udział w zajęciach survivalowych zorganizowanych przez mł. insp. ZS Barbarę Gajewską – Zastępcę Dowódcy JS 2021 w Rzeszowie.


Jednym z podstawowych elementów szkolenia strzelców Jednostki Strzeleckiej 2021 w Rzeszowie jest szkolenie praktyczne umożliwiające przetrwanie w różnym środowisku. Tego jak przeżyć w każdych warunkach uczyli się strzelcy podczas szkolenia survivalowego zorganizowanego przez zastępcę Dowódcy JS 2021 w Rzeszowie mł. insp. ZS Barbarę Gajewską w dniach 20-21 lipca 2020r. na terenie Centrum Natura 2000 Budy Głogowskie. W szkoleniu wzięli udział strzelcy z IV kompanii przy Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie oraz z samodzielnego plutonu w Tyczynie.

Podczas survivalu zapoznali się podstawowymi typami schronień jakie są używane w działaniach typu SERE (spadochron, poncho, plandeki, szałas jednospadowy, szałas w oparciu o istniejące naturalne przedmioty, schronienia pod rozłożystymi gałęziami drzew), jak pozyskać wodę do picia, czym i jak  rozpalić ogień, oraz sposobami  filtrowania i  oczyszczania wody za pomocą środków etatowych oraz podręcznych (filtr mechaniczny ze skarpety, z butelki typu PET). Ćwiczenia praktyczne obejmowały znajomość topografii, rodzaje ognisk stosowanych podczas bytowania, rozpalenia ognia za pomocą krzesiwa, wyznaczanie kierunków świata za pomocą metod naturalnych (słońce, gwiazdy, samotne drzewa, wiatr, mech itp.), ćwiczenia w nawigacji za pomocą busoli oraz budowanie schronień i bytowanie. Szkolenie prowadzili żołnierze 21 BSP w Rzeszowie oraz 3 PBOT - instruktorzy survivalu.

Galeria zdjęć