2020-07-16 09:30:31

Na skalnej ścianie - szkolenie strzelców IV Kompanii JS 2021 Rzeszów

W dniu 15.07.2020 r. strzelcy z IV Kompanii przy Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego wzięli udział w zajęciach wspinaczkowych na ściankach skalnych „Kamienia leskiego” koło Leska.


Wspinaczka skałkowa i zjazdy na linach to jeden z wielu elementów szkolenia specjalistycznego jakie przechodzą strzelcy IV Kompanii JS 2021 przy Zespole Szkół Technicznych  w Rzeszowie -  uczniowie klas wojskowych LO nr XIV w Rzeszowie.  

W dniu 15 lipca 2020r. na terenie powiatu leskiego (Kamień Leski w Bieszczadach) swoje umiejętności wspinaczki skalnej doskonalili strzelcy z JS 2021 w Rzeszowie IV Kompanii wraz ze swoim dowódcą mł. insp. ZS Barbarą Gajewską. Celem szkolenia było przygotowanie strzelców do samodzielnego wspinania w rejonach skalnych i trudnodostępnych oraz do zdobywania Odznaki Górskiej 21 BSP. Przed przystąpieniem do szkolenia na skałach strzelcy przeszli szkolenie podstawowe teoretyczne, a następnie praktyczne na sztucznej ściance wspinaczkowej, gdzie nauczyli się pełnej asekuracji, wspinaczki na wędkę z dolną asekuracją oraz technik zjazdowych. Szkolenia prowadzili instruktorzy wspinaczki wysokogórskiej 21 BSP w Rzeszowie: szer. Mateusz Dziepak i szer. Zbigniew Skubisz (21 bdow). Kolejnym etapem szkolenia będzie nauka ratownictwa wysokościowego.

Szkolenie strzelców w różnych dziedzinach takich jak : wspinaczka, skoki spadochronowe, strzelectwo sportowe, survival, ratownictwo pola walki, rozpoznanie, a także marsze kondycyjne, biegi na orientację stwarza szerokie możliwości i daje  młodzieży  możliwość dobrego przygotowania się do pełnienia służby wojskowej oraz ciągłego podnoszenia swojej kondycji fizycznej.

Kamień leski [Glinne] - owiany licznymi legendami piaskowiec wznoszący się ok. 20m ponad otaczający teren - był opisywany przez piewcę ziemi bieszczadzkiej Aleksandra Fredrę m. in. w poemacie "Kamień nad Liskiem". Ten pomnik przyrody znajduje się 3km od miasta, przy głównej trasie w kierunku Ustrzyk Dolnych. Z centrum Leska prowadzi tam zielony szlak turystyczny.

Galeria zdjęć