2020-07-07 18:09:44

Nowe kwalifikacje dla kadry instruktorskiej IV kompanii JS 2021 - ratownik pola walki

W dniach 27-28.06.2020 br. instruktorzy i kadra IV kompanii przy Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego wraz ze swoim dowódcą mł. insp. ZS Barbarą Gajewską wzięli udział w kursie TCCC (Tactical Combat Casualty Care) na terenie Centralnego Ośrodka Strzelectwa Sportowego Wojska Polskiego we Wrocławiu.


W dniach 27-28.06.2020 br. instruktorzy i kadra IV kompanii przy Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie wraz ze swoim dowódcą mł.insp. ZS Barbarą Gajewską wzięli udział w kursie TCCC (Tactical Combat Casualty Care) organizowanym przez firmę Eagle-Med-System na terenie Centralnego Ośrodka Strzelectwa Sportowego Wojska Polskiego we Wrocławiu. Szkolenie podzielone było na dwa etapy. Pierwszym etapem kursu było szkolenie on-line w dniu 2 maja br. zakończone egzaminem z wiedzy teoretycznej i tym samym zakwalifikowanie się do drugiego etapu szkolenia praktycznego. Praktyka TCCC obejmowała sposoby udzielania pomocy w 3 strefach: 1- Care Under Fire (użycie opasek uciskowych),w strefie2-Tactical Field Care (protokół postępowania z poszkodowanym urazowym M.A.R.C.H,  w strefie3- TacEvac (przekazanie poszkodowanego do Zespołu Ratownictwa medycznego i dokumentacja medyczna). Po zakończeniu szkolenia odbył się egzamin, na którym dla każdego został przygotowany inny scenariusz z pozoracją ran i udzielania pomocy na polu walki. Uczestnicy szkolenia, którzy pozytywnie zdali egzamin uzyskali Certyfikat TCCC -  Ratownik Pola Walki.

Dziękujemy Instruktorom z Eaegle- MedSystem za wzorowe i profesjonalne przeprowadzenie szkolenia.

Galeria zdjęć