2020-06-30 17:07:00

Pierwsza zbiórka po długiej przerwie - IV Kompania JS 2021 przy ZST w Rzeszowie wraca do szkolenia..

W dniu 23.06.2020 r. odbyła się po długiej przerwie, spowodowanej COVID-19, pierwsza zbiórka IV Kompanii Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego. Strzelcy zgromadzili się licznie.


 

Pierwszym punktem zbiórki była odpowiedź na wyzwanie JS2020 ze Strzyżowa #GaszynChallenge i wykonanie 10 pompek dla Darii. Kolejna nominacja do udziału w Challengu padła na zaprzyjaźnioną z nami  Krakowską Drużynę Orląt im. Antosia Petrykiewicza. W trakcie apelu dowódca IV Kompanii  mł.insp. ZS Barbara Gajewska odznaczyła chor. ZS Mateusza Dziepaka w uznaniu za długotrwałą współpracę Odznaką Okolicznościową "Zasłużony dla IV Kompanii". Po części oficjalnej strzelcy pod okiem instruktorów przystąpili do tak długo wyczekiwanych ćwiczeń. Podzieleni na drużyny powtarzali łączne czynności do strzelania z pistoletu i karabinka. Dodatkowo na dwóch punktach strzelcy doskonalili umiejętności z zakresu posługiwania się technikami linowymi.

Michał Stocerz

Galeria zdjęć