2020-05-30 18:12:47

Nowa strzelnica w Sokołowie Małopolskim

W deszczowe sobotnie przedpołudnie 30 maja 2020 r., została otworzona w Sokołowie Małopolskim nowa Strzelnica Gminna "Partyzant". Samorząd gminny i miasta Sokołów, we współpracy ze Związkiem Strzeleckim "Strzelec" Józefa Piłsudskiego, zorganizował to pożyteczne przedsięwzięcie, wieńczące pierwszy etap inwestycji.


Poświęcenie i otwarcie obiektu zostało przygotowane przez samorządowców na czele z Burmistrzem Andrzejem Ożogiem oraz strzelców i orlęta, dowodzonych przez chor. ZS Łukasza Deca i instruktora strzelectwa - druż. ZS Piotra Rafińskiego. Uczestniczyli w nim Przedstawiciel Komendy Głównej ZS "Strzelec" Józefa Piłsudskiego, Inspektor ds. Orląt ZS  – insp. ZS Jacek Magdoń oraz Dowódca Południowo-Wschodniego Okręgu ZS „Strzelec” JP -  insp. ZS Marek Strączek. Po oficjalnej części programu, w który uczestniczyli przedstawiciele samorządu powiatowego i wojewódzkiego oraz policji, odbył się trening strzelecki.

Powstanie sokołowskiej strzelnicy jest przejawem doskonałej współpracy „Strzelca” z lokalnym samorządem oraz ważnym etapem budowy struktur związku, prowadzących do powstania jednostki strzeleckiej w Sokołowie Młp.

Zdjęcia ze zbiorów Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. i Związku Strzeleckiego "Strzelec" JP

 

 

 

Galeria zdjęć