2020-04-24 07:04:34

110-lecie Związku Strzeleckiego w Lwowie i Rzeszowie

Tak jak przed 110-ciu laty: pod zaborami, tak i dziś: w uścisku epidemii, entuzjaści Niepodległości, mierząc się z trudnościami, pamiętali o rocznicy powstania Związku Strzeleckiego.


23 kwietnia 1910 został oficjalnie zarejestrowany Związek Strzelecki. Oficjalnie jako organizacja sportowa w zaborze austriackim, a faktycznie  paramilitarna, cieszyła się poparciem austriackich czynników wojskowych, ale niechęcią cywilnej biurokracji. Za zalegalizowaną we Lwowie organizacją, stał tajny, polski Związek Walki Czynnej na czele z Józefem Piłsudskim i Kazimierzem Sosnkowskim. Związek Strzelecki, przystąpił do szkolenia polskich kadr wojskowych, w obliczu nadchodzącego konfliktu pomiędzy Austro-Węgrami i Prusami a Rosją. Na początku Związkowi szefował Wydział Związku Strzeleckiego, w skład którego weszli m.in. Władysław Sikorski (Prezes Związku Strzeleckiego), Medard Downarowicz, Aleksander Litwinowicz, Kazimierz Sosnkowski, Gustaw Daniłowski i Hipolit Śliwiński. W istocie był to zakonspirowany Wydział Związku Walki Czynnej (w roku 1912 zastąpiony Radą Główną ZWC) podległy Józefowi Piłsudskiemu i Kazimierzowi Sosnkowskiemu. Wobec niechęci władz austriackich do ujednolicenia ruchu strzeleckiego, związek zafunkcjonował w Galicji zachodniej (od 1 grudnia 1910 r)., jako Towarzystwo Sportow0-Gimnastyczne „Strzelec”, a także potem Towarzystwo Sportowe „Strzelec” lub potocznie „Strzelec”), na czele z Prezesem Włodzimierzem Tetmajerem. Na początku I wojny światowej członkowie ruchu strzeleckiego stanowili trzon tworzących się: Legionów Polskich oraz Polskiej Organizacji Wojskowej. W II Rzeczpospolitej, skupiając się na konspiracyjnych początkach organizacji, celebrowano powstanie Związku Walki Czynnej (1908 r.), w tej dacie upatrując rzeczywistego powstania ruchu strzeleckiego.

Pamiętając o tych chwalebnych początkach Związku Strzeleckiego, w dn. 23 kwietnia 2020 r. skromna reprezentacja Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego we Lwowie, zapaliła symboliczne znicze przy dawnej ulicy Kadeckiej (obecnie Niebiańskiej Sotni) - historycznej siedzibie Związku Strzeleckiego. Organizację reprezentowali mł. insp. ZS Eryk Matecki Komendant ZS „Strzelec” we Lwowie, st. sierż. ZS Adrian Lapotkow i  st. orle Maksymilian Bunio. Również w Rzeszowie, w obliczu pandemii, mając na względzie sprawy bezpieczeństwa, symbolicznie tylko uczcili ponad stuletnią tradycję strzelecką nad Pełtwią i Wisłokiem insp. ZS Marek Strączek – Dowódca Południowo-Wschodniego Okręgu ZS „Strzelec” JP w Rzeszowie i insp. ZS Jacek Magdoń – Główny Inspektor ds. Orląt ZS, składając wiązankę kwiatów przy pamiątkowej tablicy strzeleckiej na budynku najstarszej siedziby rzeszowskiego Związku Strzeleckiego, przy ul. 3-go Maja oraz zapalając biało-czerwone znicze pod pomnikami Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz generała Władysława Sikorskiego.

Galeria zdjęć