2020-03-21 08:34:32

PODARUJ MŁODZIEŻY STRZELECKIEJ ! 1% Podatku wpisując w PIT: Numer KRS 0000283993

Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego jest patriotycznym stowarzyszeniem młodzieży, kontynuującym program i metody działania „Strzelca” istniejącego w Polsce w okresie międzywojennym. Zadaniem „Strzelca” jest rozbudzanie i hartowanie wśród młodzieży ducha narodowego, karności, dzielności moralnej i fizycznej oraz szerzenie wiedzy wojskowej.


 …najważniejsze jest wychowanie w duchu patriotycznym, kształtowanie osobowości młodych ludzi poprzez dyscyplinę prowojskową, organizacja wolnego czasu tak by młodzież mogła się spełniać …”.

Zajęcia w świetlicy, na poligonie, czy w ośrodkach szkoleniowych poddane są swoistemu koszarowemu drylowi. Karność i dyscyplinę kształtuje musztra prowadzona z godnie z Regulaminem Musztry Sił Zbrojnych RP. Strzelcy poznają budowę broni strzeleckiej. Samodzielnie uczą się ją składać i rozbierać. Uczą się a następnie doskonalą umiejętności celnego strzelania początkowo  z broni treningowej a z czasem z broni bojowej. Sprawność fizyczna doskonalona jest podczas treningów sportów walki, rajdów oraz marszów.  Wszyscy strzelcy objęci są ponadto szkoleniem z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Całość uzupełniona jest zajęciami w terenie, kiedy przychodzi czas na marsze na orientację oraz podstawy taktyki.

PODARUJ  MŁODZIEŻY  STRZELECKIEJ !
1% Podatku wpisując w PIT: Numer KRS 0000283993

Związek Strzelecki „Strzelec” JP
35-025 Rzeszów, ul. Jagiellońska 6

www.strzelec.erzeszow.pl;