101. Rocznica Śmierci płk. Lisa-Kuli
2020-03-17 20:28:07

Pokaz umiejętności naszych Strzelców

W ramach Obchodów 101. Rocznicy Śmierci płk. Leopolda Lisa-Kuli w dniu 6 marca 2020 r. na Placu Farnym w Rzeszowie, przed Pomnikiem Bohatera odbył się imponujący pokaz sprawności młodzieży strzeleckiej z Jednostek Strzeleckich z Podkarpacia Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego.


W ramach obchodów odbyły się również pokazy sprawności młodzieży strzeleckiej. Pierwszy pokaz był przygotowany przez Jednostkę Strzelecką 2021 im. płk Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego.  Pokaz musztry paradnej w brawurowym i doskonałym  wykonaniu dziewcząt z IV Kompanii JS 2021 przy XIV LO Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie. Układ musztry został opracowany przez mł. insp. ZS Barbarę Gajewską , która również przygotowała strzelców do występu.

Następnym punktem był pokaz dynamiczny, w którym użyto terenowych pojazdów, wozu opancerzonego BRDM, pirotechniki, dymów. Była to szybka, dynamiczna akcja odbicia zakładnika z rąk terrorystów. Pokaz przygotowali strzelcy z Jednostek Strzeleckich z 2025 Jarosław, 2033 Lubaczów, 2051 Sędziszów Młp., 2021 Rzeszów, Kompania Wsparcia Sztabu Głównego.

Wykorzystano  zdjęcia: UDSKiOR.
Nowiny24.pl, PUW. Foto: Justyna Sokołowska, Bartosz Wołkowski, Roman Lach.

Galeria zdjęć