101. Rocznica Śmierci płk. Lisa-Kuli
2020-03-17 19:51:56

Okolicznościowe przemówienia, wręczenie odznaczeń, Apel Pamięci, Salwa Honorowa.

Następnym punktem uroczystości na Placu Farnym w Rzeszowie, w dniu 6.03.2020 r., było wręczenie odznaczeń, okolicznościowe przemówienia, Apel Pamięci, Salwa Honorowa oraz złożenie wieńców i wiązanek kwiatów przed pomnikiem płk. Leopolda Lisa-Kuli.


Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk zwrócił uwagę, że pokolenie Lisa-Kuli "przywróciło niepodległość", natomiast zadaniem pokolenia składających przyrzeczenie strzelców jest "odbudować ducha narodu". Podkreślił, że strzelcy są spadkobiercami pokoleń walczących o wolność i niepodległość; konfederatów barskich, uczestników powstań narodowych, legionistów Józefa Piłsudskiego oraz żołnierzy Armii Krajowej. "Jesteście kolejnym pokoleniem, dla którego najważniejsza jest Polska. Najważniejsza wolna, niepodległa ojczyzna (…) Godnymi następcami pułkownika Lisa-Kuli" – mówił Kasprzyk.

Wspominamy dziś niezwykłego człowieka, bohatera, który swoje młodzieńcze lata poświęcił na walkę o wolną i niepodległą Polskę. Żołnierza, który już za życia stał się legendą, a którego zdolności wojskowe dostrzegł i docenił sam Józef Piłsudski. Wspominamy Polaka, który ukochał Ojczyznę tak mocno, że nie bał się dla tej miłości poświęcić życia  (…). Stojąc dziś na placu przed pomnikiem tego wielkiego Polaka, obrońcy naszej Ojczyzny, nie zapominajmy o ludziach, którzy walczyli na różnych frontach, abyśmy mogli żyć w wolnym kraju. O dzieciach, młodzieży i dorosłych, którzy broniąc Niepodległości, suwerenności i nienaruszalności granic swego państwa, w dowód miłości Ojczyźnie złożyli jej ofiarę życia. Byli wśród nich liderzy, którzy zagrzewali innych do walki; byli żołnierze – uczestnicy zrywów narodowych, licznych bitew i potyczek, ale byli też zwykli ludzie, którzy musieli odnaleźć się w otaczającej ich rzeczywistości i nie ulec narzucanym ideałom. Wszystko to udowodniło, że Polski i Polaków nigdy nie opuścił duch walki, męstwa i poświęcenia dla Ojczyzny – powiedziała w okolicznościowym przemówieniu wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Pan Minister Jan Józef Kasprzyk, uhonorował medalami „Pro Patria” osoby posiadające szczególne zasługi
 w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny. Byli to: ppłk Jacek Biruś, ppłk Rafał Iwanek, mjr Lesław Litwin, dr hab. Marian Andrzej Liwo, płk dr inż. Mariusz Stopa.

Natomiast Maciej Jarosiński Skarbnik Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej uhonorował odznaczeniami insp. ZS Marka Matułę – Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego i insp. ZS Marka Strączka – Dowódcę Południowo-Wschodniego Okręgu Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego. 

Rocznicę śmierci Pułkownika uczczono Apelem Pamięci i Salwą Honorową. Złożono wieńce, wiązanki kwiatów przed pomnikiem Bohatera.

 

Wykorzystano nagrania TV i zdjęcia: UDSKiOR.
Nowiny24.pl, PUW. Foto: Justyna Sokołowska, Bartosz Wołkowski, Roman Lach.

Galeria zdjęć