Międzynarodowy obóz szkoleniowy
2018-10-09 21:18:38

Uczniowie LO Nr XIV w Rzeszowie uczestnikami międzynarodowego obozu szkoleniowego „SPECTRUM” w ESTONII

W dniach 9-13 lipca 2018 roku, w ramach wyróżnienia za wysoki poziom wyszkolenia wojskowego oraz wielkie zaangażowanie szkoły w proces wychowania patriotyczno-obronnego, jako jedna z dwóch wybranych szkół z Polski - młodzież Liceum Ogólnokształcącym Nr XIV reprezentowała Rzeszów, Podkarpacie i Polskę w międzynarodowym obozie szkoleniowym „Spectrum” w Lammasamae w Estonii.


Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV w Rzeszowie (strzelcy IV Kompanii) uczestnikami międzynarodowego obozu szkoleniowego „SPECTRUM” w ESTONII. W dniach 9-13 lipca 2018 roku, w ramach wyróżnienia za wysoki poziom wyszkolenia wojskowego oraz wielkie zaangażowanie szkoły w proces wychowania patriotyczno-obronnego, jako jedna z dwóch wybranych szkół z Polski - młodzież Liceum Ogólnokształcącym Nr XIV reprezentowała Rzeszów, Podkarpacie i Polskę w międzynarodowym obozie szkoleniowym „Spectrum” w Lammasamae w Estonii. Jego organizatorem była Estońska Liga Obrony „Estonian Defence League", będąca jednocześnie partnerem zagranicznym Biura do Spraw Proobronnych MON.

W obozie uczestniczyło około 1000 młodych ludzi, skupionych w organizacjach o charakterze proobronnym z krajów nadbałtyckich. Republika Estońska, podobnie jak nasz kraj, w tym roku obchodzi swoje 100-lecie odzyskania niepodległości, dlatego gościem honorowym podczas wieczornego ogniska była Pani Kersti Kaljulaid -  Prezydent Republiki Estońskiej. W czasie 5-dniowego turnusu młodzież ćwiczyła sprawność i kondycję fizyczną, poznawała naturalne dobrodziejstwa estońskich lasów, umożliwiające w wyjątkowych sytuacjach przeżycie. Nie brakowało również czasu na wycieczki, wspólnie zabawy, taniec, śpiew, ognisko czy dyskotekę. Ważnym punktem programu obozu była wizyta Dyrektora Biura do Spraw Proobronnych - Pana Waldemara Zubka, który spotkał się podczas apelu zarówno z organizatorami obozu, jak i naszą młodzieżą oraz wręczył upominki.

Ostatni dzień obozu to przede wszystkim egzamin sprawnościowy jego uczestników, obserwowany m.in. przez żołnierzy wojsk brytyjskich i duńskich. Następnie odbył się uroczysty apel, podczas którego nasi uczniowie wręczyli Komendantowi obozu flagę narodową Rzeczpospolitej Polskiej oraz upominki przekazane jej przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego i Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Spotkanie naszej młodzieży z rówieśnikami innych krajów na pewno przybliżyło im wzajemną historię, przyczyniło się do poznania narodowych i regionalnych tradycji oraz zwyczajów (w tym naszego Podkarpacia). Obóz w Estonii, będąc tak dużym wyzwaniem organizacyjnym, był jednocześnie nowym doświadczaniem i znakomitą okazją do poznania liderów organizacji proobronnych z krajów nadbałtyckich.

Składamy serdeczne podziękowania za objęcie honorowym patronatem oraz życzliwość i pomoc w organizacji wyjazdu do Estonii Ministerstwu Obrony Narodowej, Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Podkarpackiego i Prezydentowi Miasta Rzeszowa.