101. Rocznica Śmierci płk. Lisa-Kuli
2020-03-16 21:21:46

Uroczyste przyrzeczenie Orląt Związku Strzeleckiego

W ramach Obchodów 101. Rocznicy Śmierci płk. Leopolda Lisa-Kuli w dniu 6 marca 2020 r. podczas Mszy Św. odbyła się uroczyste przyrzeczenie dzieci wstępujących do Orląt Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego.


Po  modlitwie wiernych została przeprowadzona ceremonia przyrzeczenia dzieci wstępujących do „Orląt” ZS. Na wstępie  Minister Jan Józef Kasprzyk odpytał dzieci  słowami wiersza Władysława Bełzy „Kto Ty jesteś – Polak mały”. Następnie ponad 80 dzieci z Rzeszowa, Sokołowa Młp., Tyczyna, Bratkowic, Jasionki, Stobiernej, Krakowa złożyło swoje przyrzeczenie na nowo poświęcony sztandar JS 2021 im. płk. Leopolda Lisa-Kuli. Ceremonię poprowadził mł. insp. ZS Henryk Klimek i chor. ZS Michała Stocerz. Była ta bardzo wzruszająca uroczystość.

Galeria zdjęć