2020-03-12 17:05:28

Ostatnie pożegnanie prof. Janusza Ciska b. Komendanta Głównego ZS „Strzelec”

Pogrzeb prof. Janusza Ciska - historyka, jednego z najwybitniejszych badaczy Legionów Polskich, b. Komendanta ZS "Strzelec", wychowawcy młodzieży, a także wiceszefa MSZ w latach 2012-13 - odbył się w dniu 11.03.2020 r. na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Asystę tworzyli strzelcy z JS 5001 im. Dywizjonu Huzarów Śmierci ZS „Strzelec” JP, współdziałającej z Zespołem Szkół Ponadpodstawowych w Sulejówku w szkoleniu uczniów klas wojskowych.


W  asyście strzelców  z Jednostki Strzeleckiej 5001 Dywizjonu Huzarów Śmierci Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego, współdziałającej z  Zespołem Szkół Ponadpodstawowych w Sulejówku, pocztu sztandarowego ze Sztandarem Płd.-Wsch. Okręgu, odbyło się ostatnie pożegnanie prof. Janusza Ciska b. Komendanta Głównego ZS „Strzelec” OS-W.  W pogrzebie wzięli udział przedstawiciele władz naszego Związku na czele z insp. ZS Markiem Matułą – Komendantem Głównym oraz przedstawicieli „Strzelca” z Warszawy, Płońska, Sulejówka, Łańcuta i Rzeszowa.

- Prof. Janusz Cisek był jednym z najwybitniejszych badaczy walki o niepodległość Polski i czynu legionowego, a także niezrównanym biografistą marszałka Józefa Piłsudskiego. Profesor zrobił to, czego nie zdążyła zrobić II Rzeczypospolita przed wojną i nie zrobiła także w 30 ostatnich latach - to wyjątkowy słownik biograficzny legionistów, czyli aż 56 tys. życiorysów, które nam pokazują, kim byli nasi bohaterowie - powiedział historyk PAN prof. Grzegorz Nowik, podkreślając też, że prof. Cisek wspólnie z nim i innymi współpracownikami niemal do ostatnich dni życia prowadził badania naukowe.

Badacz polskich legionistów

- W ostatnich swoich miesiącach i latach pracował dla Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, gdzie - jestem pewien - jego praca dotycząca polskich legionistów i kolejnych kategorii żołnierzy, ich sylwetek będzie kontynuowana. To, czego dokonał prof. Janusz Cisek to przeogromne dzieło; zdołał pokazać sylwetki wszystkich, którzy walczyli o niepodległość Polski - podkreślił historyk, który również pracuje dla powstającego muzeum w Sulejówku.

- Będzie nam go bardzo brakowało - dodał prof. Nowik.

W ostatnim pożegnaniu prof. Ciska na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach wzięli udział - poza najbliższą rodziną i przyjaciółmi - liczni historycy i przedstawiciele instytucji państwowych m.in. z PAN, Uniwersytetu Jagiellońskiego, magistratu Stalowej Woli, Instytutu Pamięci Narodowej, Wojskowego Biura Historycznego, Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, a także Wojska Polskiego; obecni byli także strzelcy Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego z  pocztami sztandarowymi.

 

Prof. Janusz Cisek zmarł 28 lutego br. w Warszawie po długiej i ciężkiej chorobie. Miał 65 lat.

W nocie biograficznej IPN przypomina, że Janusz Cisek urodził się w Stalowej Woli, w 1980 r. ukończył historię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Tytuł doktora nauk humanistycznych otrzymał za pracę "Białoruskie oddziały gen. Stanisława Bułak-Bałachowicza w polityce Józefa Piłsudskiego w okresie wojny polsko-bolszewickiej (marzec-grudzień 1920 r.)" na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie 10 lat później (2003 r.) uzyskał także habilitację.

W latach 1992–2000 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce. "Zdążył tam jeszcze poznać Wacława Jędrzejewicza, jednego z założycieli Instytutu w 1943 roku. Wspólnie opracowali kilkutomową publikację «Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935»" - podał IPN.

Był profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, z którym był związany wiele lat (Katedra Europeistyki, Kierownik Zakładu Historii i Kultury Europy Środkowej). W latach 2006–2012 pełnił funkcję dyrektora Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. W 2008 r. został komendantem Związku Strzeleckiego "Strzelec" - Organizacji Społeczno-Wychowawczej.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta RP

Ściśle współpracował z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, co zaowocowało projektem "Żołnierze Niepodległości", który powstał dzięki pracy naukowej prof. Janusza Ciska oraz jego zaangażowaniu w popularyzację wiedzy o Legionach Polskich.

Autor wielu monografii, wydawnictw źródłowych i edycji pamiętników. Współautor prac zbiorowych, tłumaczeń, autor artykułów naukowych i popularnonaukowych. Był autorem m.in. takich pozycji jak np. "Sąsiedzi wobec wojny 1920", wielu prac o Józefie Piłsudskim m.in. albumu "Józef Piłsudski" czy książki "Józef Piłsudski w Krakowie", a także publikacji "Granice Rzeczypospolitej i konflikt polsko-bolszewicki w świetle amerykańskich raportów dyplomatycznych i wojskowych" i, wspólnie z Markiem Ciskiem, współautorem popularnego albumu "Do niepodległości".

Poza pracą naukową i wychowawczą prof. Cisek był też urzędnikiem państwowym i samorządowym. W latach 2001–2002 był wicedyrektorem Departamentu Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jako samorządowiec w latach 2002–2003 był wiceprezydentem Stalowej Woli. W latach 2012–13 zajmował stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Za wybitne zasługi w kultywowaniu tradycji oręża polskiego, za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności społecznej 15 sierpnia 2009 r. prof. Cisek został odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Przysłano list:

Szanowny Panie Komendancie,

Pragniemy z całego serca podziękować za udział i zaangażowanie Związku Strzeleckiego „Strzelec” w uroczystości pogrzebowe naszego Taty, Janusza Ciska.  Tata zawsze z najgłębszym podziwem wypowiadał się o młodzieży działającej w ramach „Strzelca”.

Z wyrazami szacunku

Karolina i Irmina Cisek

 

Żródło: Polsat News                     Dodano artykuł autorstwa Słowamira Cenckiewicza - "Wspomnienie Janusz Cisek" (w galerii)

Galeria zdjęć