2020-01-31 16:34:07

Strzeleckie spotkanie opłatkowe JS 2021

Kolędy, życzenia i świąteczna atmosfera towarzyszyła spotkaniu opłatkowemu orlętom i strzelcom z Jednostki Strzeleckiej 2021 Związku Strzeleckiemu „Strzelec” Józefa Piłsudskiego


W  dniu 30 stycznia 2020 roku odbyła się uroczystość,  która stała  się okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju Świąt Bożego Narodzenia. Radosna, życzliwa i rodzinna atmosfera towarzyszyła strzeleckiemu spotkaniu opłatkowo-noworocznym.  Na początku wszyscy zgromadzili się w kaplicy Matki Bożej Rzeszowskiej kościoła OO. Bernardynów w Rzeszowie. O. Przybysław Majewski przedstawił historię tego miejsca oraz poprowadził krótką modlitwę przed cudowną figurą Matki Bożej Rzeszowskiej. Warto wspomnieć, że przed wejściem do kaplicy jest umieszczone  wotum dziękczynne w postaci buławy hetmańskiej ofiarowanej od strzelców w stulecie powstania Związku Strzeleckiego w Rzeszowie. Następnie zgromadzeni  przeszli do auli klasztornej, gdzie wspólnie śpiewano kolędy, odczytano fragment ewangelii o narodzeniu Jezusa Chrystusa i podzielono się opłatkiem podczas składania życzeń.  Przy stole był czas by porozmawiać oraz posilić się.

Podczas spotkania wystąpili z krótkim przemówieniem ks. prałat Władysław Jagustyn - proboszcz parafii Św. Krzyża w Rzeszowie, kapelan żołenierzy Armii Krajowej oraz insp. ZS Marek Matuła - komendat główny ZS "Strzelec" JP.

Nad całością przebiegu uroczystości  czuwała insp. ZS Barbara Gajewska zastępca dowódcy JS 2021 w Rzeszowie.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki wsparciu Gminy Miasta Rzeszów w ramach zadania pn.: „Świetlica profilaktyczno-wychowawcza   „Strzelec” dla dzieci i młodzieży”.

Zdjęcia: Justyna Sokołowska i Antoni Stocerz

Galeria zdjęć