2019-12-24 09:51:32

„ Przy wigilijnym stole …”- strzelecka wigilia IV Kompanii


W czwartek 19.12.2019 r. kadra, strzelcy i orlęta IV kompanii przy ZST w Rzeszowie spotkali się przy wigilijnym stole, aby wspólnie połamać się opłatkiem i złożyć sobie życzenia. Boże Narodzenie to czas wyjątkowy, czas radości i oczekiwania na przyjście Pana, dlatego nasze zaproszenie na spotkanie przyjęli: komendant ZS „Strzelec”
insp. ZS Marek Matułainsp. ZS Marian  Milewski  oraz Dowódca Południowo- Wschodniego Okręgu ZS „Strzelec” insp. ZS Marek Strączek, Prezes Podkarpackiego Zarządu Wojewódzkiego LOK w Rzeszowie - Pan Krzysztof Kawalec, dyrektor Biura Podkarpackiego Zarządu Wojewódzkiego LOK – ppłk(r) Wiesław Karpiuk,
st. asp. Daniel Koba – przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej  Policji w Rzeszowie, Pani Aleksandra Kapelewska-Barć.

Wigilijne spotkanie rozpoczęła kolęda „Wśród  nocnej ciszy”, po której głos zabrał dowódca IV kompanii – mł. insp. ZS Barbara Gajewska. Podczas wigilijnego spotkania miało miejsce wręczenie medali okolicznościowych – 75 lat LOK oraz odznak honorowych „ Zasłużony dla IV kompanii” osobom, które przez wiele lat wspierają naszą działalność. Po tej uroczystej chwili odczytano fragment Ewangelii o narodzeniu Jezusa i odmówiono modlitwę. Dzieląc się opłatkiem składaliśmy sobie życzenia, a następnie zasiedliśmy do wspólnego stołu. W czasie naszego kolędowania odwiedził nas Św. Mikołaj, który obdarował wszystkich drobnymi upominkami. Wigilijne spotkanie upłynęło w miłej i ciepłej atmosferze. 

Galeria zdjęć