2019-11-06 20:13:00

3 Kroki ze Strzelcem do Wolności od Uzależnień

W dniu 5 listopada 2019 r. w świetlicy „Strzelec” przy ul. Jagiellońskiej 6 w Rzeszowie odbyło się spotkanie młodzieży strzeleckiej z dr Dariuszem Ziębą. Celem spotkania była prelekcja w ramach realizacji projektu pn. „3 kroki ze Strzelcem do Wolności od Uzależnień”.


W dniu 5.11.2019 r.  odbyło się spotkanie  w świetlicy „Strzelca” w Rzeszowie z dr Dariuszem Ziębą, pracownikiem Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, który wygłosił prelekcję na temat uzależnień od alkoholu, narkotyków i nikotyny połączona z zajęciami aktywnymi dla uczestników budującymi wspólnotę, grupę, zespół.

Celem projektu pn. „3 kroki ze Strzelcem do Wolności od Uzależnień” jest propagowanie wśród młodych ludzi zdrowego stylu życia opartego na aktywnych sposobach spędzania wolnego czasu, poszukiwaniu wartości takich jak przyjaźń, szczęście, miłość, wolność, opartych na wartościach wspólnotowych, czyli poszanowanie drugiego człowieka, praca dla dobra wspólnego, budowanie szacunku dla tradycji oraz promowanie autorytetów, które swoim życiem potwierdziły zasadność stosowania tych wartości w życiu. Poprzez wskazane zadanie organizacja zrealizuje swoje zadania statutowe polegające m.in. na wychowaniu młodych ludzi w trosce o ich rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy, którzy budują swoje życie w wolności od uzależnień, natomiast sensu życia poszukują w ofiarności i służbie drugiemu człowiekowi.  Dr Dariusz Zięba, również w swojej wypowiedzi odniósł się do postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego, w związku ze zbliżającym się Narodowym Świętem Niepodległości. Warto wspomnieć, że Dariusz Zięba jest Przewodniczącym Komitetu Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie. Pomnik zostanie odsłonięty i poświęcony w dniu 11 listopada 2019 r.

Przedsięwzięcie jest dofinansowane przez Województwo Podkarpackie – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Galeria zdjęć