2019-10-26 18:14:22

Orlęta na zajęciach w świetlicy „Strzelca” w Rzeszowie

W dniu 21 października 2019 r. w świetlicy środowiskowej „Strzelca” odbyły się zajęcia dla „Orląt” Związku Strzeleckiego ze Szkoły Podstawowej Nr 14, Szkoły Podstawowej Nr 17 i IV komp. JS 2021 w Rzeszowie. Zajęcia nadzorował insp. ZS Henryk Klimek – Zastępca Dowódcy Płd.-Wsch. Okręgu Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego ds. Orląt w Rzeszowie.


W poniedziałek, 21 października 2019 r.  świetlicę środowiskową, profilaktyczno-wychowawczą „Strzelec” dla dzieci i młodzieży odwiedziły dziewczęta i chłopcy ze Szkoły Podstawowej Nr 14, Szkoły Podstawowej Nr 17 oraz Orlęta z IV kompanii Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie. W tym dniu przeprowadzono ciekawe zajęcia dla dzieci. Były podstawy wspinaczki na ściance wspinaczkowej, była nauka pierwszej pomocy przed medycznej, musztra, zajęcia proobronne, pogadanka itp.

Zdjęcia:  Michał Stocerz

Galeria zdjęć