2019-10-16 13:15:02

W świetlicy „Strzelca” w Rzeszowie

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 20.00 jest czynna do dyspozycji dzieci i młodzieży świetlica profilaktyczno-wychowawcza „Strzelec” w Rzeszowie przy ul. Jagiellońskiej 6. Podglądnęliśmy co dzieje się w świetlicy we wtorek 15.10.2019 r. Zajęcia w tym dniu z dziećmi i młodzieżą nadzorowała mł. insp. ZS Barbara Gajewska.


W tym dniu młodzież i dzieci (większość wchodząca w skład IV kompanii przy Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie) wzięła udział w zajęciach prowadzonych  na podstawie: „minimum programowe realizowane w ramach innowacyjnych programów przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa oraz programów szkolenia członków organizacji pozarządowych - Decyzja Nr10/Szkol/P7 Ministra Obrony Narodowej z dnia  21 stycznia 2015 r. Instruktorzy, opiekunowie prowadzili zajęcia: ze wspinaczki z wykorzystaniem ścianki świetlicowej, przybliżono uczestnikom budowę broni wojskowej oraz podczas szkolenia strzeleckiego uczono łącznych czynności do strzelania. Oczywiście nie zabrakło chwili musztry i  nauki z dziedziny regulaminów. Najmłodsi, którzy brali udział w zajęciach „Orlęta” mieli również przybliżone zasady z musztry i regulaminów oraz „Orlęta” wzięli udział w grach i zabawach ruchowych.

Warto podkreślić, że w świetlicy „Strzelec” wszyscy instruktorzy, wychowawcy i opiekunowie pracują społecznie.

Przedsięwzięcie  jest dofinansowane przez Gminę Miasto Rzeszów – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie.

Galeria zdjęć