2019-08-14 18:26:39

Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia Tablicy mjr Wacława Kopisto

W dniu 14.08.2019 r. w przeddzień święta Wojska Polskiego w Rzeszowie odsłonięto obelisk poświęcony majorowi Wacławowi Kopisto. W uroczystości, zorganizowanej przez regionalny oddział TVP oraz IPN, wzięła udział m.in. rodzina majora, władze państwowe, samorządowe, 21. BSP, 3 PBOT, przyjaciele, a także kombatanci oraz delegacja Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego.


Major Wacław Kopisto we wrześniu 1939 r. walczył w obronie Rzeczypospolitej. Internowany przez Węgrów, przedostał się do Francji i brał udział w kampanii 1940 r. Następnie w Wielkiej Brytanii przeszedł gruntowne przeszkolenie, by we wrześniu 1942 r. jako skoczek "cichociemny" podjąć walkę w okupowanym kraju. Czynił to w szeregach Armii Krajowej, uczestnicząc w działaniach "Wachlarza".

W styczniu 1943 r. brał udział w słynnym odbiciu kilkudziesięciu żołnierzy AK uwięzionych w niemieckim więzieniu w Pińsku. Od lutego 1943 r. był szefem "Kedywu" w Łucku. Po wkroczeniu Armii Czerwonej w kwietniu 1944 r. został aresztowany i po sześciu miesiącach skazany przez trybunał wojenny w Kijowie na karę śmierci. Wyrok ten został zamieniony w styczniu 1945 r. na 10 lat więzienia w najcięższych łagrach Kołymy i Korni.

Do Polski wrócił w roku 1955 roku. Kawaler Orderu Virtuti Militari, Polonia Restituta i dwukrotnie Krzyża Walecznych oraz odznaczeń brytyjskich. Zmarł w Rzeszowie 21 lutego 1993 r.

Informacja, zdjęcia strona internetowa TVP Rzeszów

Galeria zdjęć