Konferencja naukowa
2018-11-04 12:54:25

Strzelcy na konferencji naukowej poświęconej dziełom kardynała Stefana Wyszyńskiego

W Komańczy w dniu 22.09.2018 r. odbyła się konferencja naukowa poświęcona dziełom kardynała Stefana Wyszyńskiego.


W Komańczy w dniu 22.09.2018 r. odbyła się  konferencja naukowa poświęcona dziełom kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przypomniano publikacje, w których Prymas Tysiąclecia zawarł aktualne do dziś przesłania-wskazówki, dotyczące między innymi tego jak żyć by zachować równowagę miedzy pracą a odpoczynkiem. Organizatorzy Konferencji” Ks. Stanisław Nabywaniec i Adam Pęzioł  ze Stowarzyszenia Ośrodka Myśli  Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego, zaprosili delegację Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego (kadrę i liderów młodzieżowych)  do udziału w tym ważnym wydarzeniu, aby podczas naszej statutowej działalności strzeleckiej czerpać i wykorzystywać bogactwo myśli pozostawionych przez  Kardynała oraz przekazywać strzelcom.

„Duch pracy ludzkiej” to publikacja Stefana Wyszyńskiego wydana w 1946, a więc w roku mianowania duchownego na biskupa diecezji lubelskiej. Zawarte w niej poglądy, zdaniem uczestników konferencji, nic nie straciły na aktualności.

Aneta Gawkowska, Uniwersytet Warszawski - Przestrzegał przed tym, że możemy zbyt dużo pracować, a za mało odpoczywać, że potrzebna jest wielka równowaga między pracą i odpoczynkiem dla rozwoju człowieka, że praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy.

Praca może zniewalać, ostrzegał Stefan Wyszyński. Przewidział robotyzację, w której widział zagrożenie dla rozumnej pracy ludzi. Obawiał się, że przestaną wykorzystywać intelekt i zdolności. Te i wiele innych przesłań, stały się podwalinami do społecznej nauki kościoła głoszonej przez św. Jana Pawła II.

Teresa Liszcz, UMCS w Lublinie - Obydwaj upominają się o godziwe warunki pracy, o poszanowanie godności człowieka, o to, żeby praca nie niszczyła człowieka, żeby nie wyczerpywała jego sił. Człowiek po wyjściu z pracy powinien mieć jeszcze siły na życie rodzinne, na odpoczynek czynny, na rozwijanie się, dokształcanie.

Stefan Wyszyński przejrzyście opisał prawa i obowiązki pracownika, a także pracodawcy. Zdaniem uczestników konferencji, mimo transformacji ustrojowej i budowy nowego ładu gospodarczego, przesłanie Prymasa jest nadal aktualne.

Adam Pęzioł, prezes Stowarzyszenia Ośrodka Myśli Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Na nowo jest konieczność przypomnienia tych podstawowych myśli prymasowskich, dlatego że nie tylko, że są aktualne ale są wręcz prorocze jeżeli chodzi o zagrożenia jakie niesie ze sobą wolny rynek, a także ta bardzo globalna konkurencja.

Komańcza, gdzie odbyła się konferencja, jest szczególnie związana z postacią Prymasa Wyszyńskiego. W miejscowym klasztorze sióstr nazaretanek, kardynał był internowany przez władze komunistyczne. Tu napisał Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego.
(opracowano na podstawie relacji TVP Rzeszów z dnia 22.09.2018r.)