2019-07-06 15:19:11

Trening strzelecki na strzelnicy w Nowej Dębie


W dniu 27.06.2019 młodzież strzelecka z Jednostki Strzeleckiej  2021 w Rzeszowie uczestniczyła w treningu strzeleckim na strzelnicy bojowej piechoty w Nowej Dębie zorganizowanym przez dowódcę jednostki JS 2021 mł. insp. ZS Damiana Bieńko. W szkoleniu  udział wzięli strzelcy z I kompanii oraz IV przy Zespole Szkół technicznych w Rzeszowie. Celem szkolenia było doskonalenie umiejętności BLOS  i prowadzenie ognia na celność i skupienie. Szkolenie prowadzone było przez żołnierzy
z 1 batalionu strzelców podhalańskich  w Rzeszowie. Podczas szkolenia młodzież strzelała na dystansie 100m z karabinka szturmowego wz.96 beryl oraz na dystansie
25 m z pistoletu WIST. W trakcie zajęć strzelcy mieli także możliwość zapoznania się z budową i obsługą karabinu UKM oraz sposobem czyszczenia i konserwacji broni. Szkolenie zakończyło się omówieniem popełnianych błędów podczas zajęć oraz wyników strzelania.

Galeria zdjęć