Działalność ZS "Strzelec" JP
2019-06-22 09:30:47

KURS WYCHOWAWCÓW WYPOCZYNKU

Dowództwo Południowo -Wschodniego Okręgu Związku Strzeleckiego "Strzelec" Józefa Piłsudskiego po raz siódmy zorganizowało KURS DLA WYCHOWAWCÓW WYPOCZYNKU na podstawie zgody Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Przez 7 edycji kursu uprawnienia wychowawców wypoczynku otrzymało 158 członków ZS.


W tym roku zajęcia kursu odbywały się 15,16 i 22 czerwca 2019 r., w siedzibie Związku w budynku przy ul. Jagiellońskiej 6 w Rzeszowie. 
Kurs był prowadzony w postaci wykładów i zajęć praktycznych w liczbie 36 godzin.  
Kursanci zdobywali wiedzę i nabywali umiejętności w następujących blokach tematycznych:
organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacja zajęć w placówce wypoczynku, odpowiedzialność karna i cywilna opiekunów, zasady postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów, planowanie pracy opiekuńczo - wychowawczej i edukacyjnej, ruch i rekreacja, turystyka i krajoznawstwo, zajęcia kulturalno-oświatowe, zajęcia praktyczno-techniczne, prace społeczno użyteczne, bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku.

Kurs prowadzili doświadczeni pedagodzy w pracy w placówkach kształcenia i wypoczynku dzieci i młodzieży:
insp. ZS mgr inż. Henryk Klimek,
insp. ZS mgr inż. Piotr Panek,
mł. insp. ZS  mgr inż. Barbara Gajewska,
st. chor. ZS mgr  Robert Pieczonka,
mgr  Aleksandra Kaplewska,
mgr  Katarzyna Panek,

W wyniku ukończenia kursu uczestnicy zdobyli wiedzę w zakresie organizacji placówki, zasad higieny, prawidłowości rozwojowych wychowanków i organizacji odpowiednich dla danego wieku zajęć, poznali aktualne przepisy prawne regulujące wypoczynek dzieci i młodzieży a szczególnie dotyczące bezpieczeństwa, życia i zdrowia uczestników, umiejętności kształtowania właściwych relacji międzyludzkich, praktycznie poznali udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. 
Uczestnicy, którzy ukończyli kurs i otrzymali zaświadczenie.

Galeria zdjęć