2019-06-17 10:47:17

O Orlętach ZS w Tygodniku POLITYKA

W ogólnopolskim tygodniku „POLITYKA” został zamieszczony artykuł pt.: „Miniżołnierze” autorstwa Pani Marty Mazuś, a w fotografie tekst oprawił Pan Stanisław Ciok. Artykuł powstał w wyniku osobistego zainteresowania Pani Marty Mazuś formacją Orląt Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego.


Państwo Redaktorzy przyjechali specjalnie aż z Warszawy,  aby zobaczyć  [na własne oczy] nasze dzieci podczas Obchodów 84. Rocznicy Śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego i  rywalizację podczas IX Turnieju Musztry w Rzeszowie.

Zapraszamy do przeczytania artykułu. 

Galeria zdjęć