2021-04-11 15:20:36

Wizyta Wojewody Podkarpackiego w JS 2021 w Rzeszowie

W dniu 10.04.2021 r. w siedzibie Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie odbyło się spotkanie Wojewody Podkarpackiego Pani Ewy Leniart z przedstawicielami kadry Jednostki Strzeleckiej 2021 w Rzeszowie i kadry Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego, na czele z Komendantem Głównym st. insp. ZS Markiem Matułą.


Wojewoda Podkarpacki Pani Ewa Leniart z uwagą wysłuchała informacji o działalności Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego i Jednostki Strzeleckiej 2021  im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie. Wśród poruszonych tematów były kwestie funkcjonowania „Strzelca”  w warunkach pandemii.  Podsumowano udział strzelców w zwalczaniu skutków pandemii Covid 19 oraz współpracy administracji rządowej i samorządowej ze Związkiem Strzeleckim „Strzelec” JP.  Ponadto, Pani Wojewodzie przedstawiono plany rozwoju  Związku  i  Jednostki Strzeleckiej 2021 w Rzeszowie.
Na zakończenie Pani Ewa Leniart zwiedziła siedzibę Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie.  Spotkanie odbyło się w miłej i konstruktywnej atmosferze.

Zdjęcia i film autorstwa: Michała Mielniczuka.

Galeria zdjęć