2020-10-02 23:08:14

Józef Piłsudski – Marzyciel i Strateg

W dniu 29.09.2020 r. Janusz Bury b. Kanclerz Politechniki Rzeszowskiej i Marek Kozioł Dyrektor Administracyjny Wydziału Mechaniki Politechniki Rzeszowskiej odwiedzili siedzibę Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego.


Celem wizyty Gości było  podarowanie i zachęcenie do przeczytania wspaniałej książki  autorstwa Pana Bohdana Urbankowskiego pt. „Józef  Piłsudski – Marzyciel i Strateg”.  Młodzież strzelecka z radością odebrała wizytę zacnych gości i przyjęła dar w postaci 44 sztuk książek pt. „ Józef Piłsudski – marzyciel i strateg. Autorstwa Bohdana Urbankowskiego. Pan Janusz Bury jest zdania, że ta pozycja  książkowa napisana lekkim piórem, przybliży strzelcom postać twórcy ruchu strzeleckiego późniejszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.  Gospodarzem spotkania była mł. insp. ZS Barbara Gajewska, która podziękowała Panu Januszowi Buremu za przybycie i ofiarowanie książek. Strzelcy będą mogli ją wypożyczyć z podręcznej biblioteczki w biurze Jednostki Strzeleckiej 2021 przy ul. Jagilolonskiej 6 w Rzeszowie. Zachęcamy do przeczytania tej lektury.

Darczyńcą książek jest Pan Janusz Bury b. Kanclerz Politechniki Rzeszowskiej.  Serdecznie dziękujemy.

Zdjęcia wykonał Pan Marek Kozioł.

Recenzja książki:
„Autor stworzył dzieło rzetelnością nieustępujące publikacjom naukowym, a jednocześnie nienużące dzięki lekkości pióra właściwego poecie i eseiście. W odróżnieniu od większości prac historycznych, Urbankowski nie skupia się na samej faktografii, choć i ta część budzi uznanie. Owocem jest obfitość mało znanych faktów i szeroko zarysowany kontekst dziejowy.
Sporym atutem książki jest ukazanie działalności marszałka w ujęciu filozoficznym i etycznym. Jest to rzadkość wśród prac tego typu, a pozwala wejrzeć w moralne dylematy i zrozumieć kontrowersyjne decyzje, które Piłsudski podejmował w swoim burzliwym życiu. Jest przy tym postacią z krwi i kości, choć miotaną przez historię i tę historię kreującą. Urbankowski swojego bohatera traktuje z sympatią i zrozumieniem, ale nie jest bezkrytycznym hagiografem. Ta postawa w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych była skuteczną odtrutką na zalew spotwarzających Piłsudskiego publikacji w większości pisanych na polityczne zamówienie. Dziś z kolei książka Urbankowskiego nie traci na aktualności, stanowiąc przeciwwagę dla kolejnej, swoistej mody na bezpardonową krytykę marszałka i kręgu jego współpracowników. Trawestując stendhalowskie proroctwo, nie zawsze trzeba pisać biografie słynnych ludzi na nowo. Czasem wystarczy powrócić do tych najbardziej wartościowych, a ta Urbankowskiego jest bezkonkurencyjna”.

Bohdan Urbankowski  to polski poeta, dramaturg, eseista oraz publicysta, laureat wielu nagród i wyróżnień, posiadający w swoim dorobku ponad 50 publikacji. Urbankowski jest autorem takich książek jak „Józef Piłsudski. Marzyciel i strateg”, „Krew nie wysycha nigdy”, „Adam Mickiewicz. Tajemnice wiary, miłości i śmierci”, Czerwona msza, czyli uśmiech Stalina” oraz „Ścieżka nad drogami. Fraktale”.
Bohdan Urbankowski urodził się 19 maja 1943 roku w Warszawie, lecz wychował się w Bytomiu. Już jako licealista zainteresował się literaturą – zorganizował w szkole „Klub Artystów Anarchistów”. Po maturze wrócił do stolicy, gdzie studiował polonistykę oraz dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Wyższą edukację skończył z dyplomem doktora nauk humanistycznych – jego praca doktorska zatytułowana „Dostojewski – dramat humanizmów” doczekała się dwóch wydań.
W latach siedemdziesiątych był twórcą i teoretykiem ruchu Nowego Romantyzmu i związaną z nim Konfederacją Nowego Romantyzmu – po rozbiciu organizacji przez władze przeniósł swoją działalność literacką do podziemia. Był członkiem redakcji czasopism, takich jak „Solidarność”, „Słowo podziemne” „Przedświt” oraz „Pogląd”. Pracował również jako kierownik literacki Teatru im. Szaniawskiego w Płocku, a w 1984 roku został zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika „Poezja”, z którego został wyrzucony za druk „Czerwonej mszy, czyli uśmiechu Stalina”. Nadal jednak udzielał się w prasie drugiego obiegu, za co otrzymał Medal Solidarności „Zasłużony w Walce o Niepodległość Polski i Prawa Człowieka”.
Karierę literacką Bohdan Urbankowski zaczynał jako poeta, eseista oraz krytyk. Do pierwszych publikacji można zaliczyć takie książki jak „Absurd-ironia-czyn”, „Myśl romantyczną”, wspomnianą już „Dostojewski: dramat humanizmów” oraz „Czerwona msza, czyli uśmiech Stalina”. Praca o Dostojewskim nie była jedyną monografią w dorobku Urbankowskiego, autor sporo czasu poświęcił bowiem takim osobom jak Piłsudski, Herbert i Mickiewicz – zwieńczeniem tej pracy są książki „Poeta, czyli człowiek zwielokrotniony. Szkice o Zbigniewie Herbercie”, „Józef Piłsudski. Marzyciel i strateg” oraz „Adam Mickiewicz. Tajemnice wiary, miłości i śmierci”. Jeśli chodzi o twórczość liryczną, należy wspomnieć o cenionych zbiorach poezji, których przykładem jest tomik „Głosy” oraz „Dojrzewanie”. Jedną z nowszych publikacji Bohdana Urbankowskiego jest książka „Krew nie wysycha nigdy”, w której autor opowiedział swoim czytelnikom o zbrodniach wojennych.
Teksty Bohdana Urbankowskiego, głównie na tematy historyczne i kulturalne, pojawiają się również w prasie. Można je przeczytać na łamach gazet i na ich stronach internetowych, takich jak „Gazeta Polska”, „Niezależna” oraz „Nowe Państwo”.

Galeria zdjęć