WYSIWYG Web Builder
Jednostka strzelecka 2021 Rzeszów
Strzelnica "Anna" w Maleniskach
Copyright Jerzy Gajewski 2018 dla ,,JS 2021" Rzeszów   
PATRONAT NAD JS 2021 SPRAWUJE DOWÓDCA 1 BAT. STRZELCÓW PODHALAŃSKICH W RZESZOWIE PPŁK RAFAŁ IWANEK
j.gajewski621@gmail.com
mł. insp. ZS Miłosz Elgass
tel. 570 741 777
 
Kierownik
Strzelnicy "Anna" w Maleniskach
Marszałek
J
ózef Piłsudski
Nasze Pismo
"STRZELEC"
Płk. Lis Kula