Podkarpaccy strzelcy o obronności w Sejmie

Warszawa 05.02.2015 r.

GALERIA  PATRIOTYCZNA DROGA KRZYŻOWA 2014
 

W czwartek 5 lutego br. przedstawiciele Komendy Głównej Związku Strzeleckiego „Strzelec” JP uczestniczyli w posiedzeniu Podkomisji nadzwyczajnej do spraw promocji społecznych inicjatyw proobronnych, działającej w ramach Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP. Delegacja w składzie: Marek Matuła – Komendant Główny ZS „Strzelec” JP, Marek Strączek – Dowódca Południowo-Wschodniego Okręgu Strzeleckiego i Jacek Magdoń – Główny Inspektor ds. Orląt ZS, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Celem posiedzenia było omówienie charakteru działań i zakresu zadań realizowanych przez społeczne organizacje proobronne oraz stwierdzenie perspektyw współpracy z instytucjami państwowymi i samorządowymi. W dyskusji wzięli udział m.in. posłowie: Stefan Niesiołowski – Przewodniczący Komisji Obrony Narodowej i Cezary Tomczyk - Przewodniczący Podkomisji nadzwyczajnej do spraw promocji społecznych inicjatyw proobronnych; gen. dyw. rez. prof. dr hab. Bogusław Pacek - Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Społecznych Inicjatyw Proobronnych, prof. dr hab. Romuald Szeremietiew - Pełnomocnik Rektora Akademii Obrony Narodowej ds. Społecznych Inicjatyw Obronnych, Maciej Jankowski - Wiceminister Obrony Narodowej, który 6 marca br. dokona przeglądu podkarpackiego Związku Strzeleckiego.

Posiedzenie było wstępnym etapem prac, prowadzącym do stworzenia ram prawnych, tworzących miejsce dla organizacji strzeleckich w systemie obrony państwa. Stanowi jeden z elementów planu wzmocnienia obronności Polski przez organizacje proobronne, opracowanego przez Sztab Generalny Wojska Polskiego.

GALERIA  PATRIOTYCZNA DROGA KRZYŻOWA 2014
 
 
 
 

DOWÓDZTWO II PŁD.-WSCHOD. OKRĘGU Z.S. "STRZELEC" JP --- RZESZÓW