Wizytacja generała dyw. prof. Bogusława Packa

26.01.2015 r.

GALERIA  PATRIOTYCZNA DROGA KRZYŻOWA 2014
 

Jednostka Strzelecka 2021 im. płk Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie Związku Strzeleckiego "Strzelec" Józefa Piłsudskiego podejmowała w poniedziałek 26.01.2015 r. gen. dyw. prof. Bogusława Packa, pełnomocnika ministra obrony narodowej ds. społecznych inicjatyw proobronnych. Towarzyszył Generałowi płk Witold Gniecki.

Pan gen. dyw. prof. Bogusław PACEK przed wizytacją naszych Strzelców, na zaproszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla i Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego Bogdana Romaniuka, spotkał się radnymi podczas sesji sejmiku wojewódzkiego.

Po spotkaniu generał dokonał na Placu Farnym w Rzeszowie, przed pomnikiem płk Leopolda Lisa-Kuli przeglądu pododdziałów JS 2021, które wzięły udział w uroczystej zbiórce z okazji wizytacji. Pozdrowił uczestników, gości i strzelców. Pan Generał złożył wiązankę kwiatów przed pomnikiem płk Leopolda Lisa-Kuli w asyście bratanka Leopolda Kuli i Komendanta ZS „Strzelec” Józefa Piłsudskiego insp. ZS Marka Matuły. Następnie obejrzał dynamiczny pokaz umiejętności młodzieży strzeleckiej z JS 2021 z użyciem pojazdów i dronu. Wizytacja na Placu Farnym w Rzeszowie zakończyła się defiladą pododdziałów Jednostki Strzeleckiej 2021 w Rzeszowie (dwa pododdziały honorowe wystawiła 4 Kompania przy Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie, następne Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie, Zespół Szkół Samochodowych w Rzeszowie, Pododdział Strzyżów, Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej, Zespół Szkół Nr 2 w Rzeszowie, Zespół Szkół w Tyczynie, Zespół Szkół w Jasionce i Bratkowicach oraz Pluton Miejski. Pododdział Orląt ZS wystawiła Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Tyczynie. Ponadto „Orlęta” ZS obecne na Placu: Szkoła Podstawowa nr 14 w Rzeszowie, Szkoła Podstawowa Sióstr Pijarek w Rzeszowie, Szkoła Podstawowa Nr 1 i Nr 2 w Bratkowicach.

W uroczystej zbiórce wzięli udział władze samorządowe na czele z Wicemarszałkiem Województwa Podkarpackiego Wojciechem Buczakiem , Wiceprezydentem Miasta Rzeszowa Henrykiem Wolickim, Wicestarosta Rzeszowskim Markiem Sitarzem, Burmistrzem Tyczyna Janem Skotnickim. Przedstawiciele WP na czele z gen. bryg. Wojciechem Kucharskim Dowódcą 21. BSP, gen. dyw. w st. spocz. Fryderykiem Czekajem i płk Zbigniewem Winiarskim Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie. Policji na czele z Komendantem Miejskim Policji w Rzeszowie insp. Witoldem Szczekalą, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej i Straży Miejskiej, kombatanci. Byli obecni przedstawiciele Podkarpackiego Kuratorium Oświaty, Dyrektorzy Szkół z którymi współpracuje JS 2021 ZS „Strzelec” JP w Rzeszowie. Księża – ks. prałat Władysław Jagustyn kapelan AK, ks. prałat Jan Szczupak, ks. Stanisław Szcząchor kapelan JS 2021, ks. Bogdan Tęcza kapelan „Orląt” ZS JS 2021 oraz ks. mjr Robert Krzysztofiak kapelan Garnizonu i JS 2027 Stalowa Woli. Przyjęli nasze zaproszenie Przewodnicząca KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty Bogusława Buda i Wiceprzewodniczący Dariusz Zięba oraz wielu przyjaciół JS 2021 Rzeszów.

W Sali sesyjnej Ratusza w Rzeszowie odbyło się spotkanie z wizytującym JS 2021 ZS „Strzelec” JP w Rzeszowie gen. dyw. prof. Bogusławem Packiem z Kadrą strzelecką z Rzeszowa, Sedziszowa Młp. , Kolbuszowej, Strzyżowa, Brzozowa, Brzeska, Tarnowa, Dębicy, Ropczyc, Stalowej Woli i Przemyśla.
Podczas tego spotkania zaprezentowano w krótkim filmie działalność Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego. Aspekty szkoleniowe krótko przedstawił insp. ZS Piotr Panek, a wymiar wychowawczy zreferował insp. ZS Marek Matuła. Następnie cel swojej wizytacji planach przedstawił w swoim wystąpieniu gen. dyw. prof. Bogusław Pacek - Doradca Ministra Obrony Narodowej. W dyskusji zabrali głos: Wiceprezydent Rzeszowa Henryk Wolicki, Burmistrz Tyczyna Jan Skotnicki, Dyrektor ZST w Rzeszowie Edyta Niemiec, ks. prałat Władysław Jagustyn, płk rez. Stanisław Adamczyk, Przewodniczący Podkarpackiej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Stanisław Micał, Przewodnicząca KM Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność” Bogusława Buda i Wiceprzewodniczący Dariusz Zięba. Na zakończenie spotkania wszyscy ustawili się do wspólnego, pamiątkowego zdjęcia.
Biuro Prasowe JS 2021

Uwaga!
Relację TV Rzeszów z wizytacji Pana Generała można obejrzeć w zakładce „ Filmy Własne”

WIĘCEJ ZDJĘĆ  "ONEDRIVE">
GALERIA  PATRIOTYCZNA DROGA KRZYŻOWA 2014
 

 

W UZUPEŁNIENIU: TEKST I ZDJĘCIA    st. sierż. SZ ARTURA SZAREGO:

Generał Bogusław Pacek z wizytą u Strzelców

Generalska wizyta

Poniedziałek, 26 stycznia 2015 r. szczególnie zapisze się w annałach rzeszowskiego „Strzelca”. W tym dniu JS 2021 im. płk. Leopolda Lisa-Kuli wizytował Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. społecznych inicjatyw proobronnych, gen. dyw. Bogusław Pacek. Strzelcy dostrzegając rangę tego wydarzenia przygotowali przyjęcie godne generała. Na Placu Farnym przed pomnikiem patrona jednostki – w tradycyjnym miejscu uroczystości i defilad – ustawiono strzeleckie i orlęce szpalery reprezentacyjne z pocztami sztandarowymi. Generał Bogusław Pacek dokonał przeglądu pododdziałów. Wciągnięto białoczerwoną flagę na maszt i, zgodnie z wojskowym ceremoniałem, oddano honory bohaterowi walk o niepodległość i granice Rzeczypospolitej płk. Lisowi-Kuli.

Uznanie dla strzeleckich działań

Gen. dyw. Bogusław Pacek zwracając się do Strzelców docenił ich patriotyczną i obywatelską postawę oraz zaangażowanie w szkolenia wojskowe na rzecz obronności III Rzeczypospolitej. Wyraził uznanie dla mundurowej młodzieży, która jest godnym kontynuatorem tradycji niepodległościowych na południowo-wschodnich Kresach naszej Ojczyzny. Generał zapewnił, że Ministerstwo Obrony Narodowej dołoży wszelkich starań, aby pomóc w rozwijaniu tych ważnych i szlachetnych inicjatyw: „żeby nie zmarnować motywacji młodych ludzi, którzy wiedzą, co to znaczy obrona Polski”.
Dopełnieniem roboczej wizyty generała u rzeszowskich Strzelców był pokaz dynamiczny działań młodych komandosów z użyciem bojowego sprzętu, w tym obserwacyjnego drona oraz defilada strzeleckiej kompanii reprezentacyjnej i pododdziałów wstawionych przez kompanie i samodzielne plutony z Rzeszowa i okolicznych miejscowości.

Związek Strzelecki „Strzelec” JP

Rzeszowska jednostka strzelecka jest najliczniejsza w całym kraju. Liczy 450 strzelców. Jej dowódcą jest st. chor. ZS Dawid Biśto. Wszystkich członków Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego jest blisko półtora tysiąca. Najprężniej działa na Podkarpaciu. Dowódcą Południowo-Wschodniego Okręgu jest insp. ZS Marek Strączek, a Komendantem Głównym insp. ZS Marek Matuła. Od trzech lat odtwarzana jest, z sukcesem, najmłodsza formacja strzeleckiego ruchu Orlęta. Ruch orlęcy nawiązuje swoimi ideałami do bohaterskiej postawy i czynu zbrojnego Lwowskich Orląt z walk o miasto w 1918 r. Związek Strzelecki „Strzelec” JP skupia w swych szeregach 120 Orląt.
Wizycie gen. dyw. prof. dr. hab. Bogusława Packa w rzeszowskiej jednostce strzeleckiej towarzyszył wykład dla podkarpackich samorządowców podczas wizyty w Sejmiku Wojewódzkim, a także spotkanie z dowódcami i instruktorami „Strzelca” oraz zaproszonymi gośćmi i osobami towarzyszącymi w rzeszowskim Ratuszu.

st. sierż. SZ Artur Szary


 
TUTAJ ZDJĘCIA ARTURA SZAREGO>>>  PATRIOTYCZNA DROGA KRZYŻOWA 2014
 
 
 

DOWÓDZTWO II PŁD.-WSCHOD. OKRĘGU Z.S. "STRZELEC" JP --- RZESZÓW