Strzeleckie spotkanie wigilijne

17.12.2014 r.

GALERIA fot Marian Majowicz  PATRIOTYCZNA DROGA KRZYŻOWA 2014
fot Marian Majowicz

 

          W auli Zespołu Szkół Nr 2 w Rzeszowie odbyło się strzeleckie spotkanie wigilijne.
Na spotkanie przybyły delegacje strzeleckie z Rzeszowa: X LO Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego, XIV LO Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Nr 2, plutonu miejskiego, orlęta z SP 14 i Sióstr Pijarek. Orlęta i Strzelcy z ZS i SP 2 w Bratkowicach, ze SP i ZS w Tyczynie, Gimnazjum z Boguchwały, Strzyżowa, LO Sędziszów Młp., Dębicy, Wielopola Skrz., z ZS w Ropczycach oraz delegacje z Brzozowa, Brzeska,Tarnowa, Stalowej Woli i Lwowa.
         

          Honorowym gościem był JE Ksiądz Biskup Jan Wątroba - Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej.
Przedstawiciele Wojska Polskiego na czele z Panami generałami: gen. dyw. w st. spocz. Fryderykiem Czekajem, gen. bryg. rez. Tomaszem Bąkiem oraz WKU Rzeszów i Jarosław, WSZW w Rzeszowie, 34. WOG i 21 BSP w Rzeszowie. Dyrektorzy Szkół z którymi ZS "Strzelec" Józefa Piłsudskiego współpracuje oraz przyjaciele.

Pierwszym punktem spotkania był występ młodzieży z ZS Nr 2 w Rzeszowie nawiązujący do Świąt Bożego Narodzenia. Następnie wystąpienia Gości. Następnie Ks. Bp Jan Wątroba poświęcił i pobłogosławił opłatki. Ksiądz Kaplan Stanisław Szcząchor odczytał fragment Pisma Świętego. Następnie wszyscy łamiąc się opłatkiem składali sobie życzenia.


fot Agnieszka Mazurak
GALERIA fot Agnieszka Mazurak  PATRIOTYCZNA DROGA KRZYŻOWA 2014
 
 

DOWÓDZTWO II PŁD.-WSCHOD. OKRĘGU Z.S. "STRZELEC" JP --- RZESZÓW