Strzelcy się szkolą

 

,,Drużyna w działaniach taktycznych’’

W dniach od 14 do 16 listopada br. miało miejsce szkolenie z zakresu taktyki lekkiej piechoty przygotowane przez dowództwo Jednostki Strzeleckiej 2021im. płk Leopolda Lisa-Kuli Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego z Rzeszowa.

Do ośrodka  ,,Caritas’’  w Budach Głogowskich przyjechali strzelcy reprezentujący Jednostki Strzeleckie z Płd.-Wsch. Okręgu. Nie zabrakło również przedstawicieli grup paramilitarnych oraz instruktorów ze szkół walki wręcz „Haller”. W piątek wieczorem po przybyciu wszystkich uczestników w formie wykładów omówiono zagadnienia które realizowane były praktycznie w dniu następnym.

W sobotę uczestnicy kursu doskonalili nabytą wiedzę z zakresu procedur natarcia na stanowisko ogniowe przeciwnika , zakładanie bazy przejściowej, reakcja na kontakt z przeciwnikiem. Wszystkie warianty działania realizowane były w dzień jak i w nocy. Do szkolenia wykorzystano repliki broni ASG których celem było urealnienie i sprawdzenie poprawności wykonywanych procedur przez ćwiczące  drużyny.

Na zakończenie instruktorzy z Jednostki Strzeleckiej 2021 ZS „Strzelec” JP z Rzeszowa przeprowadzili egzamin teoretyczny oraz praktyczny który zakończył się wręczeniem certyfikatów.


DOWÓDZTWO II PŁD.-WSCHOD. OKRĘGU Z.S. "STRZELEC" JP --- RZESZÓW