Inauguracja Roku Strzeleckiego 2014/2015
10.09.2014

 

Inauguracja Roku Strzeleckiego 2014/2015

Blisko stu pięćdziesięciu strzelców z Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie wzięło udział w inauguracji nowego roku strzeleckiego 2014/2015. Uroczysty apel na gościnnym dziedzińcu I LO w Rzeszowie zgromadził licznie kadrę dowódczą i instruktorską, młodych adeptów wojskowego rzemiosła i patriotycznych ideałów, a także zaproszonych gości.

Byli wśród nich: Leopold Kula bratanek sławnego Pułkownika, patrona jednostki, kpt. Kazimierz Wilk przedstawiciel ŚZŻ AK w Rzeszowie, Władysław Wróblewski żołnierz AK i jeden z ostatnich żyjących strzelców z okresu międzywojennego oraz Marian Liwo przyjaciel „Strzelca” pełniący przed laty ministerialną funkcję Głównego Inspektora Państwowej Inspekcji Pracy.

Komendant Główny Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego insp. Marek Matuła, witając młodzież i zachęcając do nauki i ofiarnej pracy na rzecz Ojczyzny, przypomniał o ideałach, które przyświecają strzelcom od ponad wieku, od zarania ich organizacji. Ideały te można streścić w prostej i pięknej dewizie polskich żołnierzy: BÓG, HONOR, OJCZYZNA. Strzelcy, na przekór przeciwnościom i pokusom, które niesie tzw. nowoczesny świat, są strażnikami tych wartości!

Na zakończenie odbyła się defilada i przemarsz pododdziałów strzeleckich ulicą 3-go Maja. Miłą niespodzianką dla uczestników strzeleckiej uroczystości był poczęstunek wojskową grochówką.

Artur Szary


GALERIA  PATRIOTYCZNA DROGA KRZYŻOWA 2014
 

DOWÓDZTWO II PŁD.-WSCHOD. OKRĘGU Z.S. "STRZELEC" JP --- RZESZÓW