NIEC

Wakacyjny obóz treningowy strzelców--Trzcianiec 2014

Wakacje w mundurze.

Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego "Strzelec" w Rzeszowie podejmuje działania w kierunku organizacji szkolenia dla młodzieży skupionej w jednostkach terenowych Związku Strzeleckim "Strzelec". ZS „Strzelec” jest patriotycznym stowarzyszeniem młodzieży, kontynuującym program i metody działania "Strzelca" istniejącego w Polsce w okresie międzywojennym. Zadaniem "Strzelca" jest rozbudzanie i hartowanie wśród młodzieży ducha narodowego, karności, dzielności moralnej i fizycznej oraz szerzenie wiedzy wojskowej. Celem "Strzelca" jest działanie na rzecz umacniania niepodległości Rzeczypospolitej, wychowywanie młodzieży w duchu patriotycznym wokół takich wartości jak: "Bóg-Honor-Ojczyzna".

Już kolejny raz młodzież strzelecka z jednostek na Podkarpaciu spędza wakacje na unitarnym obozie szkoleniowym na terenie Poligonu Górskiego Ośrodka Szkolenia 21 BSP w Trzciańcu.
Obóz pod nazwą WYCHOWANIE DO SŁUZBY realizowany jest przy wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej.
Na obozie szkoli się młodzież z Jednostek Strzeleckich oraz szkół z Rzeszowa, Przemyśla, Kolbuszowej, Sędziszowa Młp. , Strzyżowa, Ropczyc, Dębicy, Nowej Dęby, Wielopola Skrz., Brzozowa, Trzcinicy, Stalowej Woli i Bratkowic.

W trakcie obozu realizowany jest cykl szkolenia unitarnego podsumowującego i uzupełniającego całoroczną pracę w macierzystych jednostkach, kurs młodszych dowódców drużyn, kurs lekkiej piechoty oraz szkolenie dla ratowników strzeleckich. Program dla ratowników strzeleckich prowadzi się w oparciu o wytyczne Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy rozszerzone o zagadnienia z zakresu ratownictwa pola walki. Zrealizowane jest również szkolenie strzeleckie z zakresu posługiwania się bronią na bazie strzelnicy i broni pneumatycznej na pętli taktycznej. Szkolenie to jest realizowane przez żołnierzy 1 batalionu 21 BSP w Rzeszowie.


WAKACJE W MUNDURZE TRZANIEC PATRIOTYCZNA DROGA KRZYŻOWA 2014
WAKACJE W MUNDURZE-zdjęcia Piotr Panek PATRIOTYCZNA DROGA KRZYŻOWA 2014

DOWÓDZTWO II PŁD.-WSCHOD. OKRĘGU Z.S. "STRZELEC" JP --- RZESZÓW